America - Man's Road (traduction en bulgare)

traduction en bulgare

Човешкият път

Хоризонтът се издига
Горе да посрещне лилавата зора
Вихрушката* пищи,
Доведи ми орел да ме води
Защото в сърцето си
Нося такъв тежък товар
Ето ме, тук съм на човешкия път
Вървя по човешкия път
Вървя по човешкия път
 
Гладен съм, уморен,
Но не мога да се предам
Дъждът идва, мрачен,
Но няма подслон, който да съм намерил
Ще мине дълго време, докато си намеря дом
Ето ме, тук съм на човешкия път
Вървя по човешкия път
 
Луната се издига, прикривайки
Самотните улици на веселите изложения
Звездите избледняват, сянката на луната
Пада и кара света да се страхува
Той чака в тишина небето да избухне
Ето ме, тук съм на човешкия път
Вървя по човешкия път
Вървя по човешкия път
 
Publié par mikence le Lun, 23/10/2017 - 06:17
Commentaires de l’auteur(e) :

*Dust devil/demon - букв. "Прашен демон" е название за вид вихрушка

anglais

Man's Road

Commentaires