Publicités

Merci, Becaud (traduction en anglais)

roumain
roumain
A A

Merci, Becaud

Pentru primul prieten şi nou Prometeu
ce a prins şansoneta în sufletul meu
care cântă şi arde, şi cântă mereu
şi arde mereu, mereu...
Care mâine s-ar stinge şi n-ar avea sens
Fără Piaf sau Trenet, Chevalier sau Brassens
Fără Brel, Aznavour, Yves Montand şi Greco
Louise Tanguay, Patachou, fără tine, Becaud
Pentru cercul de aur ce va străluci
pentru toţi trubadurii ce-au fost şi vor fi,
Merci, Becaud,
Merci, Becaud,
Merci...
 
Pentru-un om însetat care singur şi-a luat
portocala visată, teribil păcat,
Hăituit de un strigăt ce urcă turbat
"Tu, tu ai furat, ai furat!!"
 
Pentru pomii-nsetaţi care-n sus au privit
pentru ziua când ploaia-n sfârşit a venit
pentru ce ţi-a lăsat un prieten pierdut
pentru cel ce-a trădat şi tu nu l-ai crezut
Pentru toate-amintirile ce vor zâmbi
spre mirajul de aripi de peste Orly
Merci, Becaud,
Merci, Becaud,
Merci...
 
Pentru-un puşti pistruiat ce-ntr-o seară ţi-a zis
că ar vrea un balon mare cât un Paris
şi încă un câmp de baloane de tine trimis
colorate ca-n vis, ca-n vis...
Pentru-un cântec de leagăn în care-ai şoptit
o poveste frumoasă la ceas ofilit
O poveste cu îngeri şi buni vrăjitori
ce-a făcut să visăm, să visăm uneori
Pentru zborul înalt al lui Exupery
şi-nţeleptul său prinţ care-n noi va trăi
Merci, Becaud,
Merci, Becaud,
Merci...
 
Pentru-un toreador victorios aclamat
şi de cruda mulţime în slăvi înălţat
pentru taurul mort ce-n arenă-a lăsat
nisipul curat, sângerat...
 
Despre primul concert, aminteşte-ţi, Gilbert,
de Varşovia, de sânge, de foc şi de fier
De Chopin, de profesorul, de pianist
şi de paşii pierduţi şi de sufletu-i trist
Pentru tot ce ştiai şi acum nu-i mai ştii,
pentru cum mi-ai cântat pătimaş într-o zi,
Merci, Becaud,
Merci, Becaud,
Merci...
 
Şi acum pentru strigătul tău disperat
când şi tu fără lacrimă te-ai întrebat
ce-ai să faci fără ea, a rămas de-ncercat
ce mai e de sperat, de sperat
Pentru oamenii noştri pieriţi în pârjol,
italianul, francezul şi pentru spaniol,
pentru-acel impozant directeur general
confruntat cu un iepure mic şi banal
pentru cel ce-a iubit-o atât pe Marie
pentru ghidul cu păr auriu, Nathalie
Merci, Becaud,
Merci, Becaud,
Merci...
 
Poate cântecul meu n-a ştiut, n-a găsit
ce cuvinte s-adune şi-acum la sfârşit
îţi voi spune de ce te-am cântat şi vorbit
şi de ce te-am iubit, te-am iubit
 
Datoria-ntre tine şi mine şi noi
n-ai putut bănui cum ar fi, dar apoi
o inimă mare-ai zvântat şi-ai bătut
cum o mare de inimi cu tine-a bătut
Pentru tine prietene care ne ştii
pentru gândul că ai să mai fii
Merci, Becaud,
Merci, Becaud,
Merci...
Merci, Becaud,
Merci, Becaud,
Merci...
Merci, Becaud,
Merci, Becaud,
Merci...
 
 • Trenet:

  Charles Trenet

 • Chevalier:

  Maurice Chevalier

 • Brassens:

  Georges Brassens

 • Piaf:

  Edith Piaf

 • Aznavour:

  Charles Aznavour

 • Greco:

  Juliette Greco

 • Brel:

  Jacques Brel

 • Patachou:

  Henriette Ragon (10 June 1918 – 30 April 2015), better known as Patachou

 • Becaud:

  Gilbert Becaud

 • "Tu, tu ai furat, ai furat!!":

  Reference to the song "L'orange" - "Tu as volé, as volé, as volé,"

 • Exupery:

  Antoine de Saint-Exupery

 • nţeleptul său prinţ:

  The Little Prince - novel by Antoine de Saint-Exuperi

Publié par MariusIonescu88MariusIonescu88 Sam, 19/10/2019 - 20:55
Dernière modification par MariusIonescu88MariusIonescu88 Mar, 21/09/2021 - 07:36
Commentaires:

music & lyrics: Alexandru Mandy

traduction en anglaisanglais
Aligner les paragraphes

Merci, Becaud

For the first friend and new Prometheus
that got the chanson in my soul
that's singing and burning, and always singing
and always, always burning...
that tomorrow would die and have no meaning
without Piaf or Trenet, Chevalier or Brassens
without Brel, Aznavour, Yves Montand and Greco
Louise Tanguay, Patachou, without you, Becaud
For the golden circle that's gonna shine
For all troubadours that were and will be
Merci, Becaud!
Merci, Becaud!
Merci...
 
For a thirsty man that took himself
the orange from the dreams, terrible sin
hunted by a scream that's going up madly:
"You, you stole, you stole!!"
 
For the thirsty trees that looked to the sky
for the day when the rain finally came by
for what a lost friend has gave you
for the one who betrayed and you didn't believe
For all memories that will smile
towards the winged miracle over Orly
Merci, Becaud!
Merci, Becaud!
Merci...
 
For a freckled kid that told you one evening
that he'd want a balloon as big as Paris
and a big field of balloons sent by you
coloured as in a dream, as in a dream...
For a lullaby in which you whispered
a beautiful story at a wilted hour
A story with angels and good wizards
that made us dream, dream sometimes
for the high flight of Exupery
and his wise prince that will live inside of us
Merci, Becaud!
Merci, Becaud!
Merci...
 
For a bullfighter victoriously acclaimed
and glorified by the cruel crowd
for the dead bull that left in the arena
the clear sand blooded...
 
Gilbert, remember about the first concert
of Warsaw, of blood, of fire and iron
of Chopin, of the teacher, of the pianist
and the lost steps and the sad soul
For all you knew and don't know anymore
for the way you sang me with passion one day
Merci, Becaud!
Merci, Becaud!
Merci...
 
And now, for your desperae scream
when even you asked yourself with no tear
what you're gonna do without her, it remained to try
what's left to hope, to hope
For our people who died in the big fire
the italian, the french and the spanish,
for that big directeur general
facing an ordinary little rabbit
for the one that loved Marie so
for he guide with golden hair, Natalie,
Merci, Becaud!
Merci, Becaud!
Merci...
 
Maybe my song didn't knew, didn't find
what words to gather and now in the end
I'll tell you why I sang and talked about you
and why I loved you, I loved you...
 
The duty between you and me and us
you couldn't guess how would be but then
you've beaten a big heart
the way a sea of hearts has beaten
For you, my friend that know us
for the thought that you're gonna be...
Merci, Becaud!
Merci, Becaud!
Merci...
Merci, Becaud!
Merci, Becaud!
Merci...
Merci, Becaud!
Merci, Becaud!
Merci...
 
Merci !
remercié·e 2 fois
Publié par MariusIonescu88MariusIonescu88 Mar, 21/09/2021 - 07:50
Aidez à traduire « Merci, Becaud »
Dorin Anastasiu: Top 3
Expressions idiomatiques dans « Merci, Becaud »
Commentaires
Read about music throughout history