Moliendo Café (traduction en hébreu)

Advertisements
traduction en hébreu

קפה גרוס  

כשאחר הצהריים דועך
הצללים נולדים מחדש
ובדממה של מטעי הקפה
חוזרים להרגיש שוב
את הצליל העצוב, שיר של אהבה
של הטחינה הישנה
שבעייפות הלילה
נראה שהוא שר.
 
צער של אהבה, עצב
מביא את מנואל השחור במרירות
להעביר את הלילה ללא עייפות
בטחינת קפה
 
שאחר הצהריים דועך
הצללים נולדים מחדש
ובדממה של מטעי הקפה
חוזרים להרגיש שוב
את הצליל העצוב, שיר של אהבה
של הטחינה הישנה
שבעייפות הלילה
נראה שהוא שר.
 
 
Publié par Yosi le Lun, 25/12/2017 - 18:40
espagnol

Moliendo Café

Plus de traductions de « Moliendo Café »
hébreuYosi
Julio Iglesias: Top 3
Commentaires