Publicité

Muradin Batdiev - Къарачай

  • Artiste: Muradin Batdiev ( Мурадин Батдыев)
  • Traductions : translittération
karachay-balkar/translittération
A A

Къарачай

Тауланы артындан чыгъыучу кюнюнг была,
Башы кёрюнмеучю къаяларынг была,
Ёмюрде эрмеучю къарларынг была,
Миллетинги ёмюрю къууанч басханлай,
 
Припев:
Минги Тауну бузлары джылтырай,
Аллах айтханнга миллетинг тынгылай,
Чырмау кёрмейин, узакъ джашагъын,
Къарчадан келген онглу Къарачай!
 
Кёк Къобанынгча таза кёлюнг бла,
Келген къонакъгъа ариу сёзюнг бла,
Эгиз къарнашынг тау Малкъарынг бла,
Джашынг къартынгы ёмюрю сыйлай,
 
Припев.
 
Къоюнгу кютюучю къойчуларынг бла,
Тоюнгу той этген къызларынг была,
Къыйынлыкъ кёрмезлик аналарынг была,
Миллетинг бир-бирин къаты тутханлай,
 
Припев.
 
Керти Къарачай таза иннет бла,
Бир кёлде болайыкъ барыбыз миллет бла.
Къарыусуз болмайыкъ башхадан акъыл бла,
Бир адамны айырсакъ, аны таламай.
 
Припев.
 
Кёлтюрген нюрге кёлтюрген была,
Миллет да бир-бирин ёлтюрмеген была,
Бурундан келген адетлерибиз была,
Башха миллетни джугъуна сукъланмай,
 
Припев.
 
Publié par palwan18palwan18 le Sam, 22/02/2014 - 12:08
Merci !

 

Publicité
Vidéo
Traductions de « Къарачай »
Commentaires