Musica è (traduction en persan)

Advertisements
traduction en persan

موسیقی یعنی

موسیقی یعنی
دور تر را نگریستن
و گم شدن در خویش
نوری که دوباره زاده می شود
و گرد می آورد بازتاب ها را
بر بلندا دشت های نیلی گشوده می شوند
بالا و بالاتر اندیشه هایم سرگردانند
و من به خود می آیم و می بینم
که موسیقی تمام آن چیزیست که در پیرامون من است
 
موسیقی
 
رقصیست بسامان
 
از تمام نفسهات بر من
 
بزم چشمان توست
 
چو به من لبخند می زنی
 
تو و صدای لبانت
 
تو مادام و مادام
 
هارمونی که به هم می آید (اینجاشو خیلی مطمئن نیستم فهمیده باشم. اگه می تونین کمک کنین)
 
به تو گوش فرا خواهم داد
 
که تو موسیق منی برایم
 
می شنوم هنوز صداهای
خیابانی را که در آن زاده شده ام
مادرم را که بارها
مرا صدا میکرد اما
صدای آزادی بلند تر بود
 
و زیر خورشیدی که روشن می کند
حیاط را و دویدن های گرد و خاکی کودکانی را
که از بازی کردن
هرگز دست بر نمی دارند
 
هنوز در گوشم است صدای آواز محلی
لالایی باران بر روی سقف
برای من این همه
این آرپز شیرین
موسیقی ای است برای در یاد ماندن
در درونم است
پاره ایست از تن من
با من به پیش می آید
 
موسیقی
 
دوستی است که (با تو) سخن می گوید
 
آنگاه که خویشتن را تنها می یابی
 
می دانی دست کمکیست که به سویت یازیده شده
 
و آن موسیقیست
 
که نگاهش داری
 
که پاسش داری
 
گوش فراگیر !
 
هرقدر بیشتر باشیم و هرچه بیشتر اوج گیرد
 
آوازی به زبانی عالمگیر
 
می گوید که، می گوید که:
 
که حتی نقب زده اند
 
بر پوست آسمان، حس می کنی
 
این زوزه ی ستارگان است
 
شاید که دگرگونه شود
 
در روان های مردمان، این نگرش
 
نگرش آنان که گوش می دهند و درنمی یابند
 
پیش از آنکه خاموشی
 
بر هر چیز فرود آید
 
خاموشی ای بس بزرگ
 
پس از هوایی ترکیده
 
که جهانی بی موسیق
 
را حتی نتوان انگارید
 
که هر قلبی
 
حتی کوچک ترینشان
 
تپشی است از زندگی
 
و از عشق
 
موسیقی است...
 
Publié par Farrokh le Mar, 05/02/2013 - 18:51
italien

Musica è

Commentaires