Advertisements

Paroles de Musikatha

ParolesTraductionsDemandes
Kami'y Katagpuinfilipino/tagalog
Walang Hanggang Papuri
anglais
Musikatha comme artiste invitéTraductions
Pinoy Worship Songs - Sa'yotagalog (dialectes)anglais
Pinoy Worship Songs - Sapat Na Higit Pafilipino/tagalog
Musikatha a aussi interprétéTraductions
Pinoy Worship Songs - Awit Ng Pagsambafilipino/tagalog
Pinoy Worship Songs - May Galakfilipino/tagalog
Pinoy Worship Songs - Salamat Panginoonfilipino/tagaloganglais
Pinoy Worship Songs - Wala na Ngang Ibafilipino/tagalog
Commentaires