Advertisement

Na moście w Avignon (traduction en anglais)

Advertisement
polonais

Na moście w Avignon

Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie
Jak fotografia wszystkich wiosen
Kantyczki deszczu wam przyniosę
Wyblakłe nutki w nieba dzwon
Jak wody wiatrem oddychanie
Tańczą panowie, niewidzialni, na moście w Avignon.
 
Zielone staroświeckie granie
Jak anemiczne pączki ciszy
Odetchnij drzewem to usłyszysz
Jak promień naprężony ton
Jak na najcieńszej wiatru gamie
Tańczą liściaste suknie panien,
Tańczą liściate suknie panien na moście w Avignon.
 
W drzewach, w zielonych okien ramie
Przez widma miast srebrzysty gotyk
Wirują ptaki płowozłote
Jak lutnie, co uciekły z rąk
W lasach zielonych białe łanie
Uchodzą w coraz cichszy taniec.
Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon.
Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon.
Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon.
 
Publié par czarna le Jeu, 30/06/2011 - 11:54
Aligner les paragraphes
traduction en anglais

On a Bridge in Avignon

This poem is a vein of sunlight on a wall
Like a photograph of all springs.
I'll bring you canticles of rain -
Faded little notes in the bell of heaven
Like water taking a breath of wind.
Gentlemen are dancing, invisible,
"On a bridge in Avignon".
 
A green, old-fashioned playing
Like anaemic buds of silence.
Take a breath of a tree and then you'll hear
How a ray - a tone stretched tight,
How on the finest of wind's scales
Ladies' leafy gowns are dancing,
Ladies' leafy gowns are dancing
"On a bridge in Avignon".
 
In trees, in this frame of a green window
Across spectres of cities - a silvery gothic.
Fallow-and-golden birds are whirling
Like lutes that fled from hands.
In forests green - white does
Are fading away in an ever quieter dance.
Gentlemen dance, ladies dance
"On a bridge in Avignon".
Gentlemen dance, ladies dance
"On a bridge in Avignon".
Gentlemen dance, ladies dance
"On a bridge in Avignon".
 
Publié par o'rety le Lun, 19/03/2018 - 18:04
Modifié pour la dernière fois par o'rety le Lun, 30/04/2018 - 19:44
Commentaires de l’auteur(e) :

It's one of the most beautiful gems of Polish poetry written during the WW2 by Krzysztof Kamil Baczyński.

Commentaires