Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Paroles de « Panatang Makabayan »

  • Artiste : National Anthems & Patriotic Songs
  • Traductions : anglais
philippin/tagalog
philippin/tagalog
A A

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop at tinutulungan
maging malakas, masipag at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking mga magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang mga tungkulin
ng isang mamamayang makabayan:
naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.
 
Merci !
remercié·e 18 fois
Publié par AussieMinecrafterAussieMinecrafter 2022-03-21

 

Traductions de « Panatang Makabayan »
Commentaires
Read about music throughout history