No eyes (traduction en sicilien)

anglais
anglais
A A

No eyes

It's a lonely night
Everybody's happy
Been turning around
Looking for a friendly light
But I see nothing
No eyes, no eyes on me
 
So many maybes
So many ways
So many ladies
So many men
[x2]
 
It's a lonely night
Everybody's happy
Been turning around
Looking for a friendly light
But I see nothing
No eyes
No eyes, no eyes on me (no eyes on me..)
 
No eyes
 
So many maybes
So many ways
So many ladies
So many men
[x2]
 
It's a lonely night
Everybody's happy
Been turning around
Looking for a friendly light
But I see nothing
No eyes, no eyes on me
No eyes on me
 
Near me
 
Can you see me lying?
Can you see why I
Can you feel me thinking?
Would you save me if I fail
 
I would love to love you
I would love to be your man
But in loneliness, please leave me
 
No eyes
No eyes (no eyes...)
No eyes
No eyes on me
 
Publié par mirazaknic1mirazaknic1 Mar, 13/01/2015 - 16:04
Dernière modification par Miley_LovatoMiley_Lovato Dim, 08/10/2017 - 13:23
traduction en siciliensicilien
Aligner les paragraphes

Nuḍḍu occhiu

È na nutti sulitaria
tutti su prijati
di firrijari n tunnu
circannu un lustru amicu
ma iu un vìu nenti
nuḍḍu occhiu, nuḍḍu occhiu ncapu a mia
 
Accussì tanti "capaci ca"
accussì tanti strati
accussì tanti fìmmini
accussì tanti màsculi
[x2]
 
È na nutti sulitaria
tutti su prijati
di firrijari n tunnu
circannu un lustru amicu
ma iu un vìu nenti
nuḍḍu occhiu
nuḍḍu occhiu, nuḍḍu occhiu ncapu a mia (nuḍḍu occhiu ncapu a mia...)
 
Nuḍḍu occhiu
 
Accussì tanti "capaci ca"
accussì tanti strati
accussì tanti fìmmini
accussì tanti màsculi
[x2]
 
È na nutti sulitaria
tutti su prijati
di firrijari n tunnu
circannu un lustru amicu
ma iu un vìu nenti
nuḍḍu occhiu, nuḍḍu occhiu ncapu a mia
nuḍḍu occhiu ncapu a mia
 
Appressu a mia
 
U capisci picchì cuntu baḍḍi?
U capisci picchì iu?
Mi po sèntiri pinzari?
Mi sarbàssitu siḍḍu fallissi?
 
Mi chiacissi amàriti
mi chiacissi èssiri l'omu to
ma a sulu, pi favuri làssami jiri
 
Nuḍḍu occhiu
nuḍḍu occhiu (nuḍḍu occhiu...)
nuḍḍu occhiu
nuḍḍu occhiu ncapu a mia
 
Merci !
Publié par QaqquQaqqu Sam, 23/10/2021 - 01:31
Traductions de « No eyes »
sicilien Qaqqu
Aidez à traduire « No eyes »
Claptone: Top 3
Commentaires
Read about music throughout history