Linkin Park - Numb (traduction en vietnamien)

traduction en vietnamien

Tê Liệt

Thật mỏi mệt khi phải cố trở thành những gì mẹ muốn...
Cảm thấy thật vô vọng, lạc lối trong thân xác này
Chẳng biết mẹ đang mong đợi gì ở con
Khi cứ áp lực bắt con phải làm theo ý mẹ
 
(Bị kẹt lại dưới cơn sóng ngầm, bị kẹt lại dưới cơn sóng ngầm)
Mỗi bước con đi là thêm một lỗi lầm khác đối với mẹ
 
(Bị kẹt lại dưới con sóng ngầm, bị kẹt lại dưới con sóng ngầm)
 
Điệp khúc:
 
Con trở nên vô hồn, không thể cảm thấy mẹ đang ở đó
Con đã mệt mỏi lắm rồi, không còn nhận thức được gì nữa
Con trở thành thế này, và tất cả những gì con muốn
Là có thể trở thành bản thân càng nhiều càng tốt và càng ít giống mẹ càng tốt
 
Chẳng lẽ mẹ không thấy rằng mẹ đang làm con nghẹt thở sao?
Giữ con quá chặt vì mẹ sợ rằng mẹ không còn có thể kiểm soát con được nữa
Vì tất cả những gì mẹ tưởng con sẽ trở thành
Đã vỡ tan ngay trước mặt mẹ
 
(Bị kẹt lại dưới cơn sóng ngầm, bị kẹt lại dưới cơn sóng ngầm)
Và mỗi một sự thay đổi của con, đối với mẹ, lại là một lỗi lầm.
 
(Bị kẹt lại dưới cơn sóng ngầm, bị kẹt lại dưới cơn sóng ngầm)
Và mỗi giây con phí phạm là một giây con không thể chịu đựng nổi
 
Điệp khúc:
 
Con trở nên vô hồn, không thể cảm thấy mẹ đang ở đó
Con đã mệt mỏi lắm rồi, không còn nhận thức được gì nữa
Con trở thành thế này, và tất cả những gì con muốn
Là có thể trở thành bản thân càng nhiều càng tốt và càng ít giống mẹ càng tốt
 
Và con biết
Có lẽ con sẽ còn tiếp tục chuỗi ngày thất bại.
Nhưng con biết rằng
Mẹ cũng đã như con khi có người thất vọng về mẹ
 
Con trở nên vô hồn, không thể cảm thấy mẹ đang ở đó
Con đã mệt mỏi lắm rồi, không còn nhận thức được gì nữa
Con trở thành thế này, và tất cả những gì con muốn
Là có thể là bản thân càng nhiều càng tốt và càng ít giống mẹ càng tốt
 
Con trở nên vô hồn, không thể cảm thấy mẹ đang ở đó
(Mệt mỏi vì phải trở thành những gì mẹ muốn...)
 
Con trở nên vô hồn, không thể cảm thấy mẹ đang ở đó
(Mệt mỏi vì phải trở thành những gì mẹ muốn...)
 
Publié par Nắng le Sam, 21/04/2012 - 02:20
Modifié pour la dernière fois par Nắng le Ven, 07/07/2017 - 11:48
Commentaires de l’auteur(e) :

Hừm, tự dưng nhớ lại... Wed, 18/05/2016 - 10:30

Không phải người đầu tiên, chẳng phải kẻ cuối cùng.

anglais

Numb

Commentaires