Pagdiriwang Ng Kapaskuhan (traduction en anglais)

Advertisements
filipino/tagalog

Pagdiriwang Ng Kapaskuhan

(REF)
Tayo'y magtiwala at sumampalataya
Sa pagdiriwang ng kapaskuhan
 
Pasko na naman
Buong mundo'y magdiwang
Sa araw ng pagsilang ng sanggol na banal
 
Lahat ay magsi-awit
Ng magagandang himig ng kapaskuhan
Ang puso mo'y buksan
 
(REF)
 
Kaya't buhay mo'y ialay
Kay kristo na nag-alay ng buhay at pag-ibig
Sa buong daigdig
 
(REF)(5x)
 
Ng kapaskuhan…
 
Ng kapaskuhan...
 
Publié par SaintMark le Dim, 22/07/2018 - 02:50
Aligner les paragraphes
traduction en anglais

Christmas Eve

(REF)
Let us show trust and faith
as we consummate the holiday season
 
It is Christmas once more
The whole world celebrates
On the birthday of the holy child
 
Everyone will sing
Those beautiful Christmas Carols
Your heart will open up
 
(REF)
 
So give your life
Just like Christ offered up his life and love
To everyone on earth
 
(REF)(5x)
 
In this Holiday season...
 
In this Holiday Season...
 
His brother's name was Jubal; he was the father of all
who play stringed instruments and pipes. (Genesis 4:21)
Publié par SaintMark le Lun, 23/07/2018 - 13:22
Commentaires de l’auteur(e) :

TL mine

Collections avec « Pagdiriwang Ng ... »
Aegis: Top 3
Voir aussi
Commentaires