• Mat' Tereza

    Память → traduction en espéranto→ espéranto

Partager
Font Size
Paroles originales
Permuter les langues

Память

Отстрадал человек и уплыл
Словно лист по реке
Молчаливое горе тихо вскликнуло: "где, где ты теперь?"
Запоздалой зарей в городские дома мягко стелется солнце
Я не знаю, когда
Откроет ладони вода
Когда вода скажет: "да!"
 
Остается лишь память в оскорбленных сердцах
Остается покой на последних цветах
Во всём есть любовь, и она умирает, как страх
На последних цветах, в оскорбленных сердцах
 
В оскорбленных сердцах
Вечная осень и прах
В оскорбленных сердцах
Вечная осень и прах
 
Traduction

Memoro

Desuferis homo kaj fornaĝis
Kiel folio sur la rivero
Muta malĝojo ekkriis mallaŭte: "Kie, kie vi estas nun?"
Per malfrua ruĝo la suno zorgeme tegas urbajn domojn
Mi ne scias, kiam
Malfermos sian manon la akvo
Kiam akvo diros: "Jes!"
 
Restas nur memoro en ofenditaj koroj
Restas trankvilo sur la lastaj floroj
En ĉio estas amo, kaj ĝi mortas kiel timo
Sur la lastaj floroj, en ofenditaj koroj
 
En ofenditaj koroj
Eterna aŭtuno kaj polvo
En ofenditaj koroj
Eterna aŭtuno kaj polvo.
 
Aidez à traduire « Память »
Commentaires