Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) (Piiang chaai kon née (Mâi châi pôo wí-sèt)) (translittération)

เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ)

ไม่ใช่ผู้วิเศษ เป็นเพียงผู้ชาย ที่ใจมั่นรักเธอ
 
ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ ที่จะเสกปราสาทงามให้เธอ
ไม่มีฤทธิ์เดช ไม่มีราชรถเลิศเลอ
แต่ฉันมีใจพิเศษ จะพาเธอผ่านคืนนี้ไป
ฉันเป็น เพียงผู้ชาย คนนี้ที่มีใจมั่นรักเธอ
 
โอบกอดฉันไว้ หลับตาผ่อนคลาย ให้สมฤดี
เราจะบินหนี ข้ามน้ำทะเล และแดนกว้างใหญ่
ดาวพราวดังฝัน กลางคืนยาวนาน รานหัวใจ
ปล่อยความเหงาไป ทอดทิ้งใจ
รักจะพาแต่เราไปสองคน
 
ฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ ร่ำรวยจ่ายเงิน เร็วร้อนแรง
ไม่มีอำนาจใด ประหนึ่งเจ้าชาย จะสำแดง
มีเพียงหัวใจ จะพาเธอผ่านคืนนี้ไป
ฉันเป็น เพียงผู้ชาย คนนี้ที่มีใจมั่นรักเธอ
 
โอบกอดฉันไว้ หลับตาผ่อนคลาย ให้สมฤดี
เราจะบินหนี ข้ามน้ำทะเล และแดนกว้างใหญ่
ดาวพราวดังฝัน กลางคืนยาวนาน รานหัวใจ
ปล่อยความเหงาไป ทอดทิ้งใจ
รักจะพาแต่เราไปสองคน
 
ไม่ใช่ผู้วิเศษ เป็นเพียงผู้ชาย ที่ใจมั่นรักเธอ
ไม่มีฤทธิ์เดช มีเพียงหัวใจ ที่ใฝ่เฝ้ารักเธอ
ไม่ใช่ผู้วิเศษ เป็นเพียงผู้ชาย ที่ใจมั่นรักเธอ
ไม่มีฤทธิ์เดช มีเพียงหัวใจ ที่ใฝ่เฝ้ารักเธอ
 
Publié par JessicaSmithJessicaSmith Mar, 13/08/2019 - 17:46
Dernière modification par EnjovherEnjovher Lun, 18/10/2021 - 09:12
Commentaires:

Mike D. Angelo Singing Raak Boon Ost

translittération
Aligner les paragraphes

Piiang chaai kon née (Mâi châi pôo wí-sèt)

Mâi châi pôo wí-sèt bpen piiang pôo chaai têe jai mân rák ter
 
Chăn mâi châi pôo wí-sèt têe jà sèk bpraa-sàat ngaam hâi ter
Mâi mee rít dèt mâi mee râat-chá-rót lêrt ler
Dtàe chăn mee jai pí-sèt jà paa ter pàan keun née bpai
Chăn bpen piiang pôo chaai kon née têe mee jai mân rák ter
 
Òhp gòt chăn wái làp dtaa pòn klaai hâi sŏm-réu-dee
Rao jà bin nĕe kâam nám tá-lay láe daen gwâang yài
Daao praao dang făn glaang keun yaao naan raan hŭua jai
Bplòi kwaam ngăo bpai tôt tíng jai
Rák jà paa dtàe rao bpai sŏng kon
 
Chăn mâi châi kon yîng yài râm ruuay jàai ngern reo rón raeng
Mâi mee am-nâat dai bprà-nèung jâo chaai jà săm-daeng
Mee piiang hŭua jai jà paa ter pàan keun née bpai
Chăn bpen piiang pôo chaai kon née têe mee jai mân rák ter
 
Òhp gòt chăn wái làp dtaa pòn klaai hâi sŏm-réu-dee
Rao jà bin nĕe kâam nám tá-lay láe daen gwâang yài
Daao praao dang făn glaang keun yaao naan raan hŭua jai
Bplòi kwaam ngăo bpai tôt tíng jai
Rák jà paa dtàe rao bpai sŏng kon
 
Mâi châi pôo wí-sèt bpen piiang pôo chaai têe jai mân rák ter
Mâi mee rít dèt mee piiang hŭua jai têe fài fâo rák ter
Mâi châi pôo wí-sèt bpen piiang pôo chaai têe jai mân rák ter
Mâi mee rít dèt mee piiang hŭua jai têe fài fâo rák ter
 
Merci !

©Rujix

Publié par RujixRujix Lun, 18/10/2021 - 23:23
Commentaires
Read about music throughout history