Advertisement

Please Forgive Me (traduction en persan)

Advertisement
traduction en persan

لطفا مرا ببخش

Versions : #1#2
بعد از مدتها هنوز این احساس را دارم که اولین شب با هم بودنمان است
احساس اولین بوسه را دارم
این حس در من بهتر و بهتر می شود
هیچ کس بهتر از تو برای من نیست
هنوز به پایت مانده ام و هنوز یگانه عشق من هستی
درست همان احساسی را دارم که برای اولین نگاهمان به هم افتاد
تنها فرقش این است که احساس قوی تری به تو پیدا کرده ام و می خواهم همینطور بیشتر دوستت داشته باشم
هنوزهم آتش درونم را زنده نگه داشته ای
 
پس اگر احساس تنهایی می کنی، اینها احساس را نداشته باش
تو تنها کسی هستی که تا حالا در عمرم تا این حد می خواستمش
فقط می خواهم همه چیز خوب باشد
پس اگر کمی بیش از آنچه که باید، دوستت دارم
لطفا من را ببخش ... دست خودم نیست
لطفا من را ببخش، نمیتوانم عاشقت نباشم
انکار و ردم نکن
این درد عاشقانه ایست که در آن هستم
لطفا منو ببخش
اگر تا به این حد به تو نیاز دارم
لطفا باورم کن
هر چیز که می گویم حقیقت دارد
خواهش می کنم من را ببخش، نمیتوانم عاشقت نباشم
 
درست مثل همان بهترین لحظاتی که با هم گذراندیم
درست مثل اولین نوازش یکدیگر
روز به روز به هم نزدیکتر می شویم
اما هنوز به اندازه ای که می خواهم به تو نزدیک نشده ام
هنوز محکم پای عشق تو هستم
هنوز برای من تکی
اکنون بوی تنت به مشامم می خورد
همه چیز را به خاطر می آورم
تمام حرکاتت را به یاد می آورم
تو را به خاطر می آورم
آن شبها را به خاطر می آورم و می دانی که اینچنینم
 
پس اگر احساس تنهایی می کنی، اینها احساس را نداشته باش
تو تنها کسی هستی که تا حالا در عمرم تا این حد می خواستمش
فقط می خواهم همه چیز خوب باشد
پس اگر کمی بیش از آنچه که باید، دوستت دارم
لطفا من را ببخش ... دست خودم نیست
لطفا من را ببخش، نمیتوانم عاشقت نباشم
انکار و ردم نکن
این درد عاشقانه ایست که در آن هستم
لطفا منو ببخش
اگر تا به این حد به تو نیاز دارم
لطفا باورم کن
هر چیز که می گویم حقیقت دارد
خواهش می کنم من را ببخش، نمیتوانم عاشقت نباشم
 
تنها چیزی که از آن مطمئنم
راه درست عشقمان است
و به یک چیز که شدیدا معتقدم
این است که باید قوی بمانیم
با هر واژه و هر نفس، برای عشقمان دعا میکنم
به همین خاطر هست که دارم می گویم ...
 
لطفا من را ببخش ... دست خودم نیست
لطفا من را ببخش، نمیتوانم عاشقت نباشم
انکار و ردم نکن
این درد عاشقانه ایست که در آن هستم
لطفا منو ببخش
اگر تا به این حد به تو نیاز دارم
لطفا باورم کن
هر چیز که می گویم حقیقت دارد
خواهش می کنم من را ببخش، نمیتوانم عاشقت نباشم
 
Publié par m.r.sameti le Jeu, 12/01/2017 - 11:25
Source de la traduction :
anglais

Please Forgive Me

Commentaires