Raindrops (An Angel Cried) (traduction en vietnamien)

Advertisements
traduction en vietnamien

Những Giọt Mưa (Một Thiên Thần Đã Khóc)

Khi những giọt mưa lặng rơi từ trên trời
Ngày anh lìa bỏ tôi, một thiên thần đã khóc
Ôi, cô ấy đã khóc, một thiên thần đã khóc
Cô ấy đã khóc
 
Publié par Pham HoangPham Hoang le Ven, 17/08/2018 - 10:25
Modifié pour la dernière fois par Pham HoangPham Hoang le Sam, 18/08/2018 - 17:50
anglais

Raindrops (An Angel Cried)

Commentaires