Publicités

Red Rubber Ball (traduction en hébreu)

traduction en hébreuhébreu
A A

כדור גומי אדום

הייתי צריך לדעת שתפרדי ממני,
יש ללמוד מכך שיעור, ולמדתי אותו טוב מאוד,
עכשיו יודע שאת לא כוכב הים היחיד בים,
אם לעולם לא אשמע שוב את שמך, הכל אותו דבר בעיניי,
וחושב שזה הולך להיות בסדר,
כן, הגרוע מכל נגמר עכשיו
שמש הבוקר זורחת כמו כדור גומי אדום.
 
אף פעם לא אכפת לך מסודות שאני מכסה,
עבורך הייתי רק קישוט, משהו לגאוותך,
תמיד רצה, לא איכפתית, אלה החיים שאת חיית,
דקות גנובות מזמנך היו כל מה שהיה לך לתת,
וחושב שזה הולך להיות בסדר,
כן, הגרוע מכל נגמר עכשיו,
שמש הבוקר זורחת כמו כדור גומי אדום.
 
הסיפור כבר בעבר עם שום דבר לזכור,
יש לי את חיי לחיות ואיני צריך אותך בכלל.
נסיעת רכבת ההרים שלקחנו כמעט בסיומה,
קניתי את כרטיסי עם דמעותי, זה כל מה שאבזבז,
וחושב שזה הולך להיות בסדר,
כן, הגרוע מכל נגמר עכשיו,
שמש הבוקר זורחת כמו כדור גומי אדום.
 
הו, הו, חושב שזה הולך להיות בסדר,
כן, הגרוע מכל נגמר עכשיו,
שמש הבוקר זורחת כמו כדור גומי אדום.
 
Merci !
Publié par iamgbiamgb Jeu, 22/04/2021 - 20:08
anglaisanglais

Red Rubber Ball

Commentaires
Read about music throughout history