Please translate Blag Zhivot

macédonien

Blag Život (Благ Живот)

Давај сборој и не прашвај
Мислење како никој порано
чекај сега и до утре
нашата вечер ќе ги победи

Благ Живот - јас сум гладен
Благ Живот - црни очи за тебе
Благ Живот - вино течи на меине
Благ Живот - место невазможно

Видија смрта никохаш ќе умри
пејам песма никој нема да је пее
допирај лицето на твојот другар
сатворени очи на устата
давај сборој и не прашвај
Мислење како никој порано
чекај сега и до утре
нашата вечер ќе ги победи

Благ Живот - јас сум гладен
Благ Живот - црни очи за тебе
Благ Живот - вино течи на меине
Благ Живот - место невазможно

Се сеќаваш ајде долу
затворај очи и седни си
сакаш успех имаш срека
иднината треба нежноста
давај сборој и не прашвај
Мислење како никој порано
чекај сега и до утре
нашата вечер ќе ги победи

Благ Живот - јас сум гладен
Благ Живот - црни очи за тебе
Благ Живот - вино течи на меине
Благ Живот - место невазможно

Plus de traductions de « Blag Život (Благ Живот) »
Commentaires