Παρακαλώ μεταφράστε Got to love you

anglais

Got 2 Luv U

[Hook: x2]
Got to love you!
Got to love you!
Got to love you!
Got to love you!

[Sean Paul:]
Girl me not steal like them waan they put you down
Me ready leave you where you high up off the ground
Nuff a dem fake dem man a king a clown
I'm only thinking bout themself alone
Listen mi keen nuh baby tell-a me how me sound
One the way them liquor boy dey weh loose a crown
Me alone I make you start feel moan and groan
Cause me an your love strong like a stone
Girl cause,

(Chorus)
I, I'll do anything I could for ya
Boy you're my only
I, I'm gonna flip these beats on ya
You don't even know me
Cause I am, I...
I don't even want to fight, fight, fight
Said I am, I...
I ain't even gonna fight it

[Hook: x2]
Got to love you!
Got to love you!
Got to love you!
Got to love you!

[Sean Paul:]
Girl and me alone and give you security
I may not just start to mind you
Mi why I give you the remedy to set you free

Some boy just walk behind you
That's why me you are lettin'
Girl I'm not pettin'
Ready to make you sweatin'
Thist them man checkin'
Legs them man settin'
Beautiful eyes steppin'
Me can't loose on betting

(Chorus)

[Hook: x2]
Got to love you!
Got to love you!
Got to love you!
Got to love you!

[Bridge:]
You were the sun,
Hard steppin' girl, we're not stoppin'
Got me spendin', and you've all been
But know it around
Good lovin', give yuh good lovin'
Boy you got me, can't ignore it...
It's me and you forever girl!

(Chorus)

I, I'll do anything I could for ya
Boy you're my only
I, I'm gonna flip these beats on ya
You don't even know me
Cause I am, I...
I don't even want to fight, fight, fight
Said I am, I...
I ain't even gonna fight it

(Chorus)

Aidez à traduire « Got 2 Luv U »
anglais → persanArmageddon68
Commentaires