Publicité

Aidez à traduire « 紅茶館 (Hung cha gun) »

chinois (cantonais)
A A

紅茶館 (Hung cha gun)

紅茶館 
情侶早擠滿
依依愛話未覺悶
跟你一起 暗暗喜歡 
熱愛堆滿
你身邊伴情侶一般
 
紅茶杯 
來分你一半
感激這夜為我伴
跟你一起 我不管 
熱吻杯中滿
要杯中情贈你一半
 
愛意我眼內對你在呼喚
怎麼竟不知道杯中吻鋪滿
似你這般 未領會心中愛戀
懲罰你來後半生保管
 
紅茶館 
情深我款款
怎麼你在望窗畔
枉我一心與你一起 
做你一半
你的生命另一半
 
獨白:你係度諗緊咩呀?
諗緊你女朋友哩!
你冇女朋友? 緊係唔信啦!
冇理由o架! 你幾好呀!
點會冇人鍾意你喎!
或者有你唔知o者!
 
愛意我眼內對你在呼喚
怎麼竟不知道杯中吻鋪滿
似你這般 未領會心中愛戀
懲罰你來後半生保管
 
紅茶館 
情深你款款
終於愛念在交換
且說一聲要我一生 
做你一半
你的生命另一半
你的生命另一半
你的生命另一半
 
Commentaires