Publicité

Aidez à traduire « Hej, slnko vychodí »

slovaque
A A

Hej, slnko vychodí

Nadišiel sveta novy čas a nám zasvitli krásne rána,
keď človek práce vzniesol hlas:
zdvihol bedára, zničil pána.
Povzniesol práce vznešenost, bo z nej najväčšia plynie sláva,
rozkvitli nové zahrady, kde len holá púšť predtým stála.
 
Hej, hej, slnko vychodí,
a človek strhol putá pod zástavou Leninovou, pod ním duní zem, hej,
celá duní zem, hej, celá duní zem!
 
Hej, hej, slnko vychodí,
a človek vol'ne dýcha pod zástavou Leninovou, čuje mieru hlas, hej,
jasný mieru hlas, hej,
pevný mieru hlas!
 
A kráča smelo hrdo vpred, s červenou zástavou už celý svet!
Hej, hej, slnko vychodí,
za šťastie pracujúcich strana sa borí.
 
Hej, hej, slnko vychodí,
a človek strhol putá pod zástavou Leninovou, pod ním duní zem, hej,
celá duní zemi, hej,
celá duní zem!
 
Commentaires