Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Aidez à traduire « Heyder (Ya Xizir tu esta) »

kurde
kurde
A A

Heyder (Ya Xizir tu esta)

Tû tembûr î ez perde me
Tû xadêyî ez qûlê te me
Gelir geçer dinê xem ê
Di göyîlan heq li cem e.
 
Heyder Heyder Heyder Heyder
Heyder Heyder derdi derman
Can pe qûrban Heyder Heyder
Ji me ra bişîn şahê Merdan
 
Ev kaniya li qevir e
Çel bacîyan av lê bire
Cara me ra ji bigêşe
Siltan Ory ya Xizir e.
 
anglais

 

Identifiez-vous ou inscrivez-vous pour publier des traductions
Traductions de « Heyder (Ya Xizir tu esta) »
Commentaires