Please translate Kuḱa imam na Pelister (Куќа имам на Пелистер)

macédonien

Kuḱa imam na Pelister (Куќа имам на Пелистер)

Куќа имам на Пелистер,
аџанак, баџанак,
куќа имам на Пелистер,
аџанак, баџанак,
кој му стиска, нека дојди,
аџанак, баџанак,
кој му стиска нека дојди,
аџанак, баџанак.

Девет деца, јагорина,
аџанак, баџанак,
девет деца јагорина,
аџанак, баџанак,
во колиба сами спијат,
аџанак, баџанак,
во колиба сами спијат,
аџанак, баџанак.

Едно плачи, сите солзат,
аџанак, баџанак,
едно плачи, сите солзат,
аџанак, баџанак,
едно јади, сите џвака'т,
аџанак, баџанак,
едно јади, сите џвака'т,
аџанак, баџанак.

Деца имам, жена немам,
аџанак, баџанак,
деца имам, жена немам,
е, кој му стиска, нека дојди,
аџанак, баџанак,
кој му стиска, нека дојди,
аџанак, баџанак.

Plus de traductions de « Kuḱa imam na Pelister (Куќа имам на Пелистер) »
Commentaires