Please translate Quling

kurde

Quling

Nebû wêneyekî nû
Herikî bi barê barana
Kêm aqilek bûm min dayae dû
Çog nedam li hember rêya
Lehengê çîroka çiya vegere,
Rûyê xwe bide ba

Wêne ne jîndare lê,
Nakene, nagrî na na
Qulingek stranekê dibê
Dibe hezkiriyê ewra
Bigrî baranê bigrî
Xatirxwestine ev banga

Commentaires:

Bigrî baranê bigrî
Xatirxwestine ev banga

Plus de traductions de « Quling »
Commentaires