Doru Stănculescu - Romanță nordică (traduction en anglais)

roumain

Romanță nordică

În portul blond al unei mări din nord
Au debarcat corsarii bruni din sud,
Și-n portul blond al unei mări din nord
Greoaiele odgoane se aud
Cîntînd, barbar cîntînd, în dezacord
Cu albatroșii tristului fiord.
 
În portul blond bătrînii mateloți
Privesc tăcuți la noii debarcați,
Și-n portul blond bătrînii mateloți
Par niste blonzi copii înfiorați
De cîntecele brunilor piloți
Încremeniți cu mîinile pe roți.
 
Artiști pribegi și oaspeți nepoftiți
Bătuți de vînt și-adesea de noroc,
Artiști pribegi și oaspeți nepoftiți
Corsarii bruni repetă-același joc
Și-n porturile blonde-abia sosiți,
Pornesc din nou și-n veci netălmăciți.
 
Și-n timp ce-albastrul mării, uniform,
Ne-adoarme-n gînd tristețile de ieri
Și-n timp ce-albastrul mării, uniform,
Deșteaptă-n ei eterne primăveri,
În portul blond, ca-ntr-un ghețar enorm
Autohtonii tremură și-adorm.
 
Publié par Calusarul le Ven, 30/12/2011 - 15:00
Aligner les paragraphes
traduction en anglais

Northern Romance

At the blonde port of one Northern sea,
Brown Southern rovers disembarked.
And in the blonde port of one Northern sea,
You can hear heavy Southern tows
Singing, singing barbarically, out of tune,
With the albatrosses of the sad fiord.
 
In the blonde port, the old sailors
Are quietly watching the newly dissembarked,
And in the blonde port, the old sailors
Look like blonde children, terrified
Of the brown rovers' songs,
Petrified, with their hands on the wheels.
 
Wondering artists and uninvited guests,
Weatherbeaten and often without luck,
Wondering artists and uninvited guests
The brown rovers are repeating the same dance,
And in the blonde ports, just arrived,
They're taking off again, forever not understood.
 
And while the blue of the sea, uniform,
Puts to sleep sadness of yesterday,
And while the blue of the sea, uniform,
Wakes eternal springs in them,
In the blonde port, like in an enormous iceberg,
Shivering, the locals are falling asleep.
 
Publié par KseniaD le Ven, 30/12/2011 - 21:33
Ajouté en réponse à la demande de Calusarul
Aidez à traduire « Romanță nordică »
Doru Stănculescu: Top 3
Commentaires