Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

For the Gone (사라진 모든 것들에게) (With ELLE KOREA) (salajin modeun geosdeul-ege) (translittération)

translittération
A A

For the Gone (사라진 모든 것들에게) (With ELLE KOREA)

Versions : #1#2
Морочжин ури кориманкым
Нэ самгва то каккавочжёсо
Ттурочжёра наман бода
Онырын мачимнэ гвантонэнна бва
 
Кумон нан и мам гаригопа
Сэхаян усым гвие кольгосон
Ныдадопщи сарачжитон
Кы сутан памтырыль ттооллёпонэ
 
Time flies!
Keep your eyes open wide!
Oh our love runs!
Keep your arms open wide!
 
Сарачжин модын готтырэге
Ичёчжин модын бамдырэге
Кыромедо соксагидон
Чжогыман сарангва мамдырэге
Торагаль су опта хан дэдо
И бам тто норэрыль пуллоячжи
Кыривоханын маыми
Мирэрыль хянанын маымирамё
 
Моль хадын ттыттымичжигын хан нае чжигым
Киппыгона сыльпычжидо ана
Гян монхаге анчжаикиман
Чжибе хончжа инын ко чжоаачжиман
Надо даптапан гон чамыль су омнэ
Ккынэ точжё наонын чжигёун щиным
Пакке нагаго щипындэ нагаги щирын кипунэ
И пигыгедо чжальман нолло танинын
Чингуэге щимсулленэ
Квэнхи ччжачжынман нырогаго санын наги омнэ
Бёлло ан гото омнындэ больссо ёнмари онэ
Хвангига ан двэнэ сальмэ чанмуныль хвальччжак ёродо
Онырын кквэна манэ
Чжон нальщига кынама виродэ
Урига ироборин госыль
Твэчачжыль су иссыльчжин морыгетаман
Кы сащирыль эссо ичжобориго саникка
Нан чжогым гвэнчана
 
Сарачжин модын готтырэге
Ичёчжин модын бамдырэге
Кыромедо соксагидон
Чжогыман сарангва мамдырэге
Торагаль су опта хан дэдо
И бам тто норэрыль пуллоячжи
Кыривоханын маыми
Мирэрыль хянанын маымирамё
 
Сарачжин модын готтырэге
Ичёчжин модын бамдырэге
Кыромедо соксагидон
Чжогыман сарангва мамдырэге
Торагаль су опта хан дэдо
И бам тто норэрыль пуллоячжи
Кыривоханын маыми
Мирэрыль хянанын маымирамё
 
Merci !
1 remerciement
Publié par UkwonUkwon Ven, 21/01/2022 - 20:43
Ajouté en réponse à la demande de Карина МакароваКарина Макарова

For the Gone (사라진 모든 것들에게) (With ELLE KOREA) (salajin modeun geosdeul-ege)

Traductions de « For the Gone (사라진 모든... »
translittération Ukwon
Commentaires
Read about music throughout history