Hadise - A Song For My Mother (traduction en tonguien)

traduction en tonguien

Ha Fasi Maa 'Eku Fa'e

Fa'e, fa'e, fa'e... ku fakatapu eni maa koe.
 
Kei manatu'i au 'a e 'aho naa ke pehe kia te au
"'E si'eku foha, 'ai pe 'a e me'a 'oku ke fa'iteliha ai
Ka maau koe 'i ho'o tupu, ee."
 
Pea kei manatu'i au fefe naa ke fakakaukau'i 'a e [ngaahi] me'a 'ia te au
Mei he kuonga ki he ta'ahine pea mei he ta'ahine ki ha kau tamasi'i
Pea ko ia na'e kamata au keu 'ilo'i kita.
 
Kei manatu'i au fefe naa ma nofo tokotaha
Fefe naa ke tauhi mai 'i he kuonga faingata'a'ia
Teu manatu'i ma'u pe he ko koe ko hoku faiako
'Amanaki au ha 'aho
Hange ko e fa'e ko koe maa au.
 
Tangi lahi koe 'aho ni'ihi
Ke fu'u kei iiki
Pea ke fai 'a e me'a kotoa tokotaha pe
Ke ngaongao, 'io.
 
Pea fakafeta'i kia te koe he 'oku ke fakakaukau'i 'a e ngaahi me'a 'ia te au
Mei he kuonga ki he ta'ahine pea mei he ta'ahine kia koe
Pea 'oku ke 'i ai
'I he taimi 'oku ou fie ma'u ho tokoni.
 
Kei manatu'i au fefe naa ma nofo tokotaha
Fefe naa ke tauhi mai 'i he kuonga faingata'a'ia
Teu manatu'i ma'u pe he ko koe ko hoku faiako
'Amanaki au ha 'aho
Hange ko e fa'e ko koe maa au.
 
Kei manatu'i au fefe naa ma nofo tokotaha
Fefe naa ke tauhi mai 'i he kuonga faingata'a'ia
Teu manatu'i ma'u pe he ko koe ko hoku faiako
'Amanaki au ha 'aho
Hange ko e fa'e ko koe maa au.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Publié par SilentRebel83 le Lun, 18/08/2014 - 21:52
anglais

A Song For My Mother

Plus de traductions de « A Song For My Mother »
Hadise: Top 3
Commentaires