One Direction - Story of My Life (traduction en tonguien)

traduction en tonguien

Tala 'O e Mo'ui O'oku

Harry
Tohi'i 'i he holisi ni 'oku 'i ai 'a e ngaahi tala 'oku 'ikai keu fakamatala
Tuku au hoku loto ke ava kae nofo ia ki he 'aho tokolahi 'o maha
 
Liam
Ne tala kia au 'i he uhu 'oku 'ikai ne ongo'i tatau 'ia te kimaua 'i hono hui
Matamata ia kia te au 'i hoku mate, 'e tohi'i 'a e ngaahi fo'ilea ni 'i hoku maka.
 
Zayn
Pea teu 'alu, 'alu ki poo ni
Ko e kelekele 'i lalo hoku va'e, kuo laulahi mo 'ata'ataa
Ko e hala na'e puke fu'u ma'u au
'O hala ha'ane me'a 'i hono vahaa.
 
Katoa
Ko e tala 'o hoku mo'ui pea neu 'ave ia ki api
Na'e faka'uli au po kotoa pe keu fakamafana'i ia pea...
Mokoa 'e he kuonga (ko e tala 'o e, ko e tala 'o e)
Ko e tala 'o hoku mo'ui pea foaki au kia te ia 'a e 'amanaki
Neu faka'osi hono 'ofa kae 'oua ke maumau'i ia 'i hono loto
Ko e tala 'o hoku mo'ui (ko e tala 'o e, ko e tala 'o e)
 
Niall
Vali 'i he holisi ni 'oku 'i ai 'a e ngaahi lanu 'oku 'ikai keu fetongi
Tuku au hoku loto ke ava kae nofo ia 'i hono finaki.
 
Liam
'Ilo'i au 'i he uhu pea sio leva 'akimaua 'i he maama ni 'ia te koe
Neongo kuou loto mamahi ka 'ikai kei lata 'eku loto.
 
Louis
Pea teu 'alu, 'alu ki poo ni
Kuo vela lahi 'e he afi 'i alo hoku va'e
Ko e hala na'e puke fu'u ma'u au
'O hala ha'ane me'a 'i hono vahaa.
 
Katoa
Ko e tala 'o hoku mo'ui pea neu 'ave ia ki api
Na'e faka'uli au po kotoa pe keu fakamafana'i ia pea...
Mokoa 'e he kuonga (ko e tala 'o e, ko e tala 'o e)
Ko e tala 'o hoku mo'ui pea foaki au kia te ia 'a e 'amanaki
Neu faka'osi hono 'ofa kae 'oua ke maumau'i ia 'i hono loto
Ko e tala 'o hoku mo'ui (ko e tala 'o e, ko e tala 'o e)
 
Zayn
Pea na'e tali au ke ha'u 'a e kuonga ni
Ka 'ofa'anga, kuou tuli atu koe 'o hange 'oku ou tuli atu 'a e ngaahi 'ao.
 
Niall
Ko e tala 'o hoku mo'ui pea neu 'ave ia ki api
Na'e faka'uli au po kotoa pe keu fakamafana'i ia pea...
Mokoa 'e he kuonga.
 
Katoa
Ko e tala 'o hoku mo'ui pea foaki au kia te ia 'a e 'amanaki ('a e 'amanaki)
Neu faka'osi hono 'ofa kae 'oua ke maumau'i ia 'i hono loto (maumau'i ia 'i hono loto)
Ko e tala 'o hoku mo'ui (ko e tala 'o e, ko e tala 'o e)
Ko e tala 'o hoku mo'ui
Ko e tala 'o hoku mo'ui (ko e tala 'o e, ko e tala 'o e)
Ko e tala 'o hoku mo'ui.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Publié par SilentRebel83 le Mer, 19/03/2014 - 00:29
anglais

Story of My Life

Commentaires