Publicités

Thank you, Family (translittération)

translittération
A A

Thank you, Family [Кирилизация]

Осанаи коро ни ва кизукенаката
Конанимо соу хитори га ачжикенаи кото
Иманараба вакару но мегумарэтэта кото
Ай лов ю, фэм кизуна га ватащи но хокори йо
 
Аригато
Бутсукару кото мо атанэ
Дэмо саиго ни ва ицу дэмо мамотэкурэта
Аригато
Ковакутэ тачидомару токи дэмо
Аната га курэта котоба га хикари ни кавару
 
Тада има
Тама ни ва риюу мо наку
Аитаку нару
Арубаму нагамэ нагара
Оначжи поозу дэ
Оначжи бащо дэ
Ано коро но йоу ни тороу йо
Шиавасэ га афурэру йо
Сукоши терэру кедо
 
Олвэйс тэнк ю тэнк ю, фэм (Тэнк ю, фэм)
Соу котоба дэ ва (котоба дэ ва)
Кито Нат иноуф (Нат иноуф)
Виз ол май лов
 
Аригато
Аната ни нитэру токоро га
Ватащи нитотэ нанийори хокоринандайо
Аригато
Ицука ва анта во маморэру йоу
Ватащи мо цуйоку нарукара генки дэ итэ нэ
Ватащи га умарэта соно хи но кото во (Рэмэмбэр)
Ханащитэкурэта нэ
 
Аригато
Ватащи га ичибан ватащи дэ
Ирарэру бащо га кокода то канчжитэру кара
Аригато
Ватащи ни чжинсэи во курэта нэ
Кисэки но йоу на маиничи ва аната но гифуто
 
Тэнк ю тэнк ю, фэм (Тэнк ю, фэм)
Соу котоба дэ ва (котоба дэ ва)
Кито Нат иноуф (Нат иноуф)
Виз ол май лов
 
Merci !
Publié par WanseuWanseu Jeu, 29/07/2021 - 20:05
Dernière modification par WanseuWanseu Sam, 11/09/2021 - 18:28

Thank you, Family

Traductions de « Thank you, Family »
translittération Wanseu
Aidez à traduire « Thank you, Family »
Collections avec « Thank you, Family »
Commentaires
Read about music throughout history