Publicité

Yeh Chi-Tien - 愛拼才會赢 (Ai phing tsiah yei yen)

  • Artiste: Yeh Chi-Tien ( 葉啟田(Ia̍p Khé-tiân); 葉憲修(Yeh Hsien-hsiu))
  • Artiste invité: Timi Zhuo
  • Traductions : anglais
taïwanais
A A

愛拼才會赢 (Ai phing tsiah yei yen)

一時失志不免怨歎
一時落魄不免膽寒
那通失去希望
每日醉茫茫
無魂有體親像稻草人
 
人生可比是海上的波浪
有時起有時落
好運歹運總嘛要照起工來行
三分天注定 七分靠打拼
愛拼才會贏
 
一時失志不免怨歎
一時落魄不免膽寒
那通失去希望
每日醉茫茫
無魂有體親像稻草人
 
人生可比是海上的波浪
有時起有時落
好運歹運總嘛要照起工來行
三分天注定 七分靠打拼
愛拼才會贏
 
一時失志不免怨歎
一時落魄不免膽寒
那通失去希望
每日醉茫茫
無魂有體親像稻草人
 
人生可比是海上的波浪
有時起有時落
好運歹運總嘛要照起工來行
三分天注定 七分靠打拼
愛拼才會贏
 
Publié par rechercherecherche le Mar, 02/01/2018 - 02:25
Dernière modification par Joyce SuJoyce Su le Mer, 02/01/2019 - 23:37
Merci !

 

Publicité
Vidéo
Traductions de « 愛拼才會赢 (Ai phing ... »
Yeh Chi-Tien: Top 3
Commentaires