Tout donner (traduction en hébreu)

Advertisements
traduction en hébreu

לתת הכול

אתה שומע אותי ?
תתעורר
תסתכל עליי
 
אל תבקשי ממני את הירח
יש לי הרבה יותר טוב בשבילך
הצעדים שלי כבדים
כי אני סוחב על עצמי יותר מדיי
המראה שלך זורח בשבילי
מה שיש לך בתוך החזה , שייך לי
מראה שלך זורח בשבילי
מה שיש לך בתוך החזה , שייך לי
 
 
בואי , נתתי לך הכל
הכל ניתן לך
הכל ניתן לך
הכל ניתן לך
 
את , זה כל מה
שיש לי
כל מה שיש לי
 
כל מה שיש לי
כל מה שיש לי
 
שמרתי הכל בתוכי
עשיתי לעצמי כל כך הרבה צרות
אני אשרוף הכל בשבילך
למרות שאין לי אובססיה להצית אש
ושנינו נפרוץ את הקיר שמפריד בינינו
נשנה מפרארי ללמבורגני
אני מוחמא
את ביקשת בתפילות שלך ילד כמוני
אני בהלם
דמיינתי את עצמי ללא הפסקה עם לב ללא חת
ואני זוכר איך ערערת באותו הלילה שם
ואני יודע כי הלב שלך שליו כשאני שם
 
 
אל תבקשי ממני את הירח
יש לי הרבה יותר טוב בשבילך
הצעדים שלי כבדים
כי אני סוחב על עצמי יותר מדיי
המראה שלך זורח בשבילי
מה שיש לך בתוך החזה , שייך לי
מראה שלך זורח בשבילי
מה שיש לך בתוך החזה , שייך לי
 
 
בואי , נתתי לך הכל
הכל ניתן לך
הכל ניתן לך
הכל ניתן לך
 
את , זה כל מה
שיש לי
כל מה שיש לי
 
כל מה שיש לי
כל מה שיש לי
 
הרשי לי להיות בן ברית שלך
וזר עבור האויב שלנו
תנוחי, אני אשאר ער בשבילך
אני אהיה כאן ולא משנה מה יקרה
את המחלה שלי
הריפוי שלי כאשר את מחליטה
הלילות שלי מוארים
אני מתבלבל בין יום ולילה
אתה המחלה שלי
הריפוי שלי כאשר אתה מחליט
לילותי מוארים
אני מתבלבל יום ולילה
 
אל תבקשי ממני את הירח
יש לי הרבה יותר טוב בשבילך
הצעדים שלי כבדים
כי אני סוחב על עצמי יותר מדיי
המראה שלך זורח בשבילי
מה שיש לך בתוך החזה , שייך לי
מראה שלך זורח בשבילי
מה שיש לך בתוך החזה , שייך לי
 
 
בואי , נתתי לך הכל
הכל ניתן לך
הכל ניתן לך
הכל ניתן לך
 
את , זה כל מה
שיש לי
כל מה שיש לי
 
כל מה שיש לי
כל מה שיש לי
 
Publié par Yosi le Mar, 04/07/2017 - 18:49
Modifié pour la dernière fois par Yosi le Sam, 08/07/2017 - 18:57
français

Tout donner

Aidez à traduire « Tout donner »
Maître Gims: Top 3
Idioms from "Tout donner"
Commentaires