Publicité

Tribulation (traduction en néerlandais)

  • Artiste: Charlie Daniels Band
  • Chanson: Tribulation
  • Traductions : néerlandais
  • Demandes: albanais, hébreu, japonais
anglais

Tribulation

(fiddle plays)
In the Holy Bible it tells us of a day
When the beast shall walk among us and many shall fall away
Famine war and desolation nation rising against nation
Trouble everywhere you turn
 
As in the time of Noah in the days before the flood
Sin will cool the love of man and the streets will run with blood
Rape and murder grief and sorrow just like Sodom and Gomorrah
This world is gonna burn
 
I believe that we are living in the days John wrote about
The end times are upon us and of that there is no doubt
Get your mind out of the world and take your Bible off the shelf
Read the book of revelations for yourself
 
(Tribulation) I don't want to be here
(Tribulation) when that flaming star comes down
(Tribulation) when the seven seals are broken
And the seven vials are opened and the seven trumpets sound
 
As quick as lightning streaks from east to west across the sky
God's faithful ones will disappear in the twinkling of an eye
Many are called but few were chosen
Brother don't let your heart be frozen, don't you want to go
 
This world will be in bondage under Satan's evil power
The antichrist will rule until that final glorious hour
 
When pain and sorrow disappear and God will wipe away all tears
Joy forever more
 
I believe that we are living in the days John wrote about
The end times are upon us and of that there is no doubt
Get your mind out of the world and take your Bible off the shelf
Read the book of revelations for yourself
 
(Tribulation) I don't want to be here
(Tribulation) when that flaming star comes down
(Tribulation) when the seven seals are broken
And the seven vials are opened and the seven trumpets sound
 
(fiddle playing)
 
I believe that we are living in the days John wrote about
The end times are upon us and of that there is no doubt
Get your mind out of the world and take your Bible off the shelf
Read the book of revelations for yourself
 
(Tribulation) I don't want to be here
(Tribulation) when that flaming star comes down
(Tribulation) when the seven seals are broken
And the seven vials are opened and the seven trumpets sound
Read the book of revelations for yourself
 
(fiddle playing)
 
Publié par Joshua BrunkenJoshua Brunken le Sam, 24/08/2019 - 15:05
traduction en néerlandaisnéerlandais
Aligner les paragraphes
A A

rampspoed

(melodie speelt)
De Heilige Bijbel verteld ons over een dag
Wanneer het beest tussen ons loopt en velen zullen vergaan
Hongersnood en verwoesting, natie opkomend tegen natie
Problemen overal waar men kijkt
 
Zoals in de tijden van Noah voor de zondsvloed Zal zonde de liefde van mensen verdringen en de straten zullen vullen met bloed
Verkrachting en moord, verdriet en leed net zoals in Sodom en Gomorrah
De wereld zal branden
 
Ik geloof dat we leven in de dagen waarover Johannes schreef
Het einde der tijden naderd en er is geen twijfel over
Haal je gedachten van de wereld en neem je Bijbel uit het (boeken)rek
Lees het boek der revelaties zelf
 
(rampspoed) Ik wil hier niet zijn
(rampspoed) Als de brandende ster naar beneden komt
(rampspoed) Als de zeven zegels worden gebroken
En de zeven flessen worden geopend en de zeven trompetten klinken
 
Zo vlug als een bliksemschicht van oost naar west langs de hemel
God's getrouwen zullen verdwijnen in een oogopslag
Velen worden geroepen, maar weinigen werden gekozen
Broeder, laat je hart niet bevroren zijn, wil je dan niet gaan
 
Deze wereld zal gebonden zijn onder Satans kwade macht
De antichrist zal heersen tot het laatste roemrijke uur
 
Wanneer pijn en verdriet verdwijnen en God al zijn tranen veegt
Vreugde in eeuwigheid
 
Ik geloof dat we leven in de dagen waarover Johannes schreef
Het einde der tijden naderd en er is geen twijfel over
Haal je gedachten van de wereld en neem je Bijbel uit het (boeken)rek
Lees het boek der revelaties zelf
 
(rampspoed) Ik wil hier niet zijn
(rampspoed) Als de brandende ster naar beneden komt
(rampspoed) Als de zeven zegels worden gebroken
En de zeven flessen worden geopend en de zeven trompetten klinken
 
(melodie speelt)
 
Ik geloof dat we leven in de dagen waarover Johannes schreef
Het einde der tijden naderd en er is geen twijfel over
Haal je gedachten van de wereld en neem je Bijbel uit het (boeken)rek
Lees het boek der revelaties zelf
 
(rampspoed) Ik wil hier niet zijn
(rampspoed) Als de brandende ster naar beneden komt
(rampspoed) Als de zeven zegels worden gebroken
En de zeven flessen worden geopend en de zeven trompetten klinken
Lees het boek der revelaties zelf
 
(melodie speelt)
 
Publié par Niek PauwelsNiek Pauwels le Dim, 25/08/2019 - 02:30
Ajouté en réponse à la demande de Joshua BrunkenJoshua Brunken
Plus de traductions de « Tribulation »
néerlandais Niek Pauwels
Charlie Daniels Band: Top 3
Expressions idiomatiques dans « Tribulation »
Commentaires