Publicités

Ukáž tvár [Show Yourself] (traduction en anglais)

slovaque
A A

Ukáž tvár [Show Yourself]

Elsa: Každý kúsok mňa sa trasie,
Viem, že chladom nie
Niečo povedomé, o čom dookola snívať vždy len smiem
Jasne cítim ťa, puto pevné spája nás,
Je to stále- tak ako za starých čias
 
Vždy som bývala jak pevnosť čo schováva tajomstvá,
Aj ty svoje máš, už nič viac neschovaj
 
Ukáž tvár, nech môžem ťa vnímať
Ukáž tvár, pravú tvár
Čo ak si tá, čo raz má ku mne určite prísť?
Ukáž tvár, nech spoznám ťa viac
 
Už som si celkom istá, viem, že zmysel to má
Chcem poznať pravý dôvod, ten, pre ktorý ťa stále nepoznám
Vždy som bývala tak zvláštna a môj svet bol výnimkou
Si jednou z ciest čo má ma viesť? Kde nájdem význam slov?
 
Ukáž tvár, už viac nechcem sa triasť
Zvládnem viac než sa ti zdá
Čo ak si správa, čo má ku mne určite prísť?
Ó, ukáž tvár, nech dlho nečakám
 
Príď, čím skôr príď, sním zámky z dvier
Skúsme sa nájsť v zázrakoch hier
Ó, príď, čím skôr príď, sním zámky z dvier
Skúsme sa nájsť v zázrakoch hier
 
Zbor: Tam, kde vietor severný,
S riekou k moriam nesú detské sny
Iduna: Vráť sa, poklad, domov vráť
Elsa: Nájdená!
 
Elsa & Iduna: Ukáž tvár, už vstúp ako nádej
Zbav ma chmár, veď už dosť síl mám
Iduna: Ty si tá správa, čo má ku mne
Elsa: Konečne prísť (Iduna: Určite prísť)
Elsa: Ó, ukáž tvár
Iduna: Ti...
 
Publié par RujixRujix Dim, 02/02/2020 - 18:50
Dernière modification par RujixRujix Ven, 08/01/2021 - 03:14
traduction en anglaisanglais
Aligner les paragraphes

Show your face

Every bit of me is trembling,
I know that not from the cold
Something familiar, something I can always only repeatedly dream about
I can feel you clearly, a firm bond connects us
It is everlasting- just like during the old times
 
I've always been like a fortress, that hides secrets
You have your own too, do not hide anything anymore
 
Show your face so that I can sense you
Show your face, real face
What if you are the one that's supposed to surely come to me?
Show your face so that I can get to know you better
 
I am already quite sure, I know that it makes sense
I want to know the real reason why I still don't know you
I've always been so strange and my world was an exception
Are you the flow of roads that are supposed to lead me? Where do I find the meaning of ords?
 
Show your face, I don't wan't to tremble anymore
I can manage more than you think
What if you are the message that's destined to arrive to me?
Ooo, show your face so that I don't wait for too long
 
Come, quickly come, doff the doorlocks
Let us try to find each other in the miracles of games
Ooo, come, quickly come, doff the doorlocks
Let us try to find each other in the miracles of games
 
There, where the northwind
and the river carry childhood dreams to the oceans
Come back home, my treasure, come
(I am) found!
 
Show your face, ascend like new hope
Deprive me of the clouds, I have enough strength now
You are the message that's destined to
surely come to me (Finally come to me!)
Ooo, show your face
 
Merci !
thanked 5 times
Publié par bee-eebee-ee Mar, 18/02/2020 - 18:25
Ajouté en réponse à la demande de IceyIcey
Dernière modification par bee-eebee-ee Jeu, 31/12/2020 - 00:21
Commentaires de l’auteur·e :

lyrics translation updated

Commentaires
IceyIcey    Mer, 01/04/2020 - 12:21

The source lyrics have been updated. Please review your translation.

To pevné spája nás > puto pevné spája nás
Čo ak si tá čo raz má ku mne určite prísť > Čo ak si tá, čo raz má ku mne určite prísť?
Si jednou z ciest čo má ma viesť / Kde nájdem význam slov > Si jednou z ciest čo má ma viesť? Kde nájdem význam slov?
Príď blízko príď > Príď, čím skôr príď
Skúsme sa nájsť v zázrakoch tiem > Skúsme sa nájsť v zázrakoch hier
V tých vodách jej nesú detské sny > S riekou k moriam nesú detské sny
Nájdem Vás! > Nájdená!
už stúpam po nádej > už vstúp ako nádej
Zbav ma chmár, keď to šťastie mám > Zbav ma chmár, veď už dosť síl mám
konečne prísť (Určite prísť!) > konečne prísť (určite prísť?)

Lines division slightly changed.

RujixRujix    Ven, 19/06/2020 - 22:08

Lyrics has been updated, please review your translation

Read about music throughout history