Jakob Hellman - Utan er (traduction en anglais)

suédois

Utan er

Jag är ledsen
Att det blev såhär
Försöker hålla ut
Och stå emot
 
Skogens ljus
Allt försvann
Nu är det kris
Jag vill bli hel igen
 
Jag är hårt arbete
Jag är fattigt betald
Jag är revolvern mot tinningen
Jag är hjärtat i kras
 
Jag är ensam i skogen
Jag är allt slår tillbaks
Jag är den enda du känner
som har livsgnistan kvar
 
En kristall
I ögonvrån
Lyser upp
Och lyfter mig
 
Är det du
Du som håller mig
Jag faller i gråt
Du var en dröm
 
Jag är hårt arbete
Jag är fattigt betald
Jag är demonerna i spegeln
Jag är skilsmässobarn
 
Jag är paniken i bröstet
Jag är sanden i ett glas
Jag är elektroderna i pannan
Jag är draget på stan
 
Men jag är ingenting
Utan er
Jag är ingenting
Utan er
 
Kan ni höra mig
Jag kommer aldrig att bli klar här
 
Jag är nåjdens slag på trumman
Jag är djupa andetag
Jag är vattnet i källan
Jag är dagg om våren
 
Jag är handen mot stängslet
Jag är spring i benen
Jag är den siste kvar på jorden
Men kärlek är alltid mitt svar
 
För jag är ingenting
Utan er
Jag är ingenting
Utan er
 
Och ser du lågorna på vattnet och visst är det vackert
I reflektionerna på vågorna och jag i natten
Jag är besatt, jag måste veta att det blir nånting
Var är jag
 
Publié par Strelok le Mar, 21/08/2012 - 05:31
Aligner les paragraphes
traduction en anglais

Without you (plural)

I am sorry
That it became like this
Trying to hold out
And resist
 
The woods' light
Everything disappeared
Now it's a crisis
I want to be whole again
 
I am hard working
I am poorly paid
I am the revolver against my temple
I am my heart in pieces
 
I am alone in the woods
I am everything
I am everything that fights back
I am the only one you know
who has the spark of life left
 
A crystal
In the corner of my eye*
Lights up
And lifts me
 
Is it you
You who is holding me
I fall into tears
You were a dream
 
I am hard working
I am poorly paid
I am the demons in the mirror
I am divorced parents
 
I am the panic in your chest
I am the sand in a glass
I am the electrodes in your forehead
I am the feature of a town
 
But I'm nothing
Without you (plural)
I'm nothing
Without you (plural)
 
Can you (plural) hear me?
I'll never be done with this
 
I am the shaman's hit on the drum
I am a deep breath
I am the water source
I am the spring's dew
 
I am the hand on the fence
I am the running of the legs
I am the last left in the world
But love is always my answer
 
Because I am nothing
Without you (plural)
I am nothing
Without you (plural)
 
And you can see the waves in the water and they are certainly beautiful
In the reflections of the waves and me in the night
I am obsessed, I need to know that there will be something
Where am I?
 
Publié par Strelok le Mar, 21/08/2012 - 05:31
Commentaires de l’auteur(e) :

*This part is pretty vague as to whose eye it is, probably would be clearer to a native speaker.

Jakob Hellman: Top 3
Commentaires