Publicité

Paroles de Veronica Maggio

Veronica Maggio
ParolesTraductionsDemandes
17 årsuédoisvideo
Och vinnaren är...
anglais #1 #2 #3
espagnol
grec
néerlandais
serbe
20 Questionsanglaisvideo
20 Question (From "Bergmans Reliquarium")
espagnol
néerlandais
russe
suédois
5 minutersuédoisvideo
5 minuter (single)
anglais
espagnol
Alla mina låtarsuédoisvideo
Satan i gatan
allemand
anglais
espagnol
français
néerlandais
Ayahuascasuédois
Den första är allltid gratis
anglais #1 #2
espagnol
néerlandais
Ballad om vinternsuédoisvideo
Vatten och bröd
anglais
grec
néerlandais
Bas gillar hörnsuédoisvideo
Handen i fickan fast jag bryr mig
allemand
anglais #1 #2
espagnol
néerlandais
Dallassuédoisvideo
Handen i fickan fast jag bryr mig
allemand
anglais
croate
espagnol
français
néerlandais
norvégien
Där hjärtat satt förutsuédoisvideo
Fiender är tråkigt
anglais
néerlandais
Den första är alltid gratissuédoisvideo
Den första är alltid gratis
allemand
anglais #1 #2 #3 #4
espagnol
finnois
français
hongrois
néerlandais
norvégien
roumain
Dom sa!suédoisvideo
Den första är alltid gratis (2016)
allemand
anglais
espagnol
néerlandais
turc
Dumpa migsuédoisvideo
Vatten och bröd
allemand
anglais #1 #2
hongrois
néerlandais
portugais
En timme tillsuédoisvideo
Fiender är tråkigt
anglais
espagnol
néerlandais
Femtonsuédois
Den första är alltid gratis
allemand
anglais
espagnol
néerlandais
Fiender är tråkigtsuédoisvideo
Fiender är tråkigt
anglais #1 #2
néerlandais
Finns det en så finns det flerasuédoisvideo
Satan i gatan
anglais
néerlandais
Förlorad för alltidsuédoisvideo
Den första är alltid gratis (2016)
allemand
anglais
néerlandais
Galaxensuédoisvideo
Den första är alltid gratis
espagnol
néerlandais
Gammal Sångsuédoisvideo
Och vinnaren är...
anglais
croate
espagnol
grec
néerlandais
Gjord av stensuédoisvideo
Den första är alltid gratis (2016)
allemand
anglais
néerlandais
Hädaneftersuédoisvideo
Handen i fickan fast jag bryr mig
allemand
anglais
espagnol
néerlandais
Havanna Mammasuédoisvideo
Vatten och bröd
anglais #1 #2
espagnol
grec
néerlandais
serbe
Hela husetsuédoisvideo
Handen i fickan fast jag bryr mig
allemand
anglais #1 #2 #3
espagnol
finnois
français
grec
hongrois
italien
letton
néerlandais
norvégien
polonais
portugais
russe
turc
Hotelletsuédoisvideo
Den första är alltid gratis
anglais
néerlandais
I min bilsuédoisvideo
Handen i fickan fast jag bryr mig
allemand
anglais
croate
néerlandais
I staden växer inga blommorsuédoisvideo
Och vinnaren är...
allemand
anglais
français
grec
néerlandais
russe
Inga klädersuédoisvideo
Satan i gatan
allemand
anglais
français
hongrois
néerlandais
serbe
Ingen kommer undansuédoisvideo
Och vinnaren är...
anglais
néerlandais
Ingenting kvarsuédoisvideo
Vatten och bröd
anglais
néerlandais
Inget kan ändra på detsuédois
Och vinnaren är...
allemand
anglais
néerlandais
Jag kastar bort mitt livsuédoisvideo
Fiender är tråkigt
anglais
néerlandais
Jag kommersuédoisvideo
Satan i gatan
allemand
anglais #1 #2 #3
bulgare
espagnol #1 #2
français #1 #2 #3
grec
hongrois
italien
néerlandais
norvégien
polonais
portugais
serbe
Jag lovarsuédoisvideo
Handen i fickan fast jag bryr mig
allemand
anglais #1 #2
néerlandais
Jajajasuédoisvideo
Och vinnaren är...
anglais
finnois
hongrois
néerlandais
serbe
Kan inte säga nejsuédoisvideo
Vatten och bröd
anglais
croate
hongrois
néerlandais
Kurt Cobainsuédoisvideo
Fiender är tråkigt
anglais
français
néerlandais
bulgare
Kvällens sista cigarettsuédois
Vatten och bröd
anglais
néerlandais
Låtsas som det regnarsuédoisvideo
Handen i fickan fast jag bryr mig
allemand
anglais #1 #2 #3
croate
espagnol
néerlandais
Lördagen den femtonde Marssuédoisvideo
Satan i gatan
allemand
anglais #1 #2
espagnol
finnois
français
néerlandais
Måndagsbarnsuédoisvideo
Och vinnaren är...
allemand
anglais #1 #2 #3
espagnol #1 #2
français
néerlandais
norvégien
russe
serbe
Mitt hjärta blödersuédoisvideo
Satan i gatan
allemand
anglais #1 #2 #3
danois
espagnol
finnois
français
hongrois
néerlandais
norvégien
polonais
serbe
Mörktsuédoisvideo
Handen i fickan fast jag bryr mig
allemand
anglais
français
hongrois
néerlandais
Nöjdsuédoisvideo
Vatten och bröd
anglais
espagnol
hongrois
néerlandais
portugais
serbe
Pang Pangsuédois
Den första är alltid gratis
anglais #1 #2
néerlandais
Play och sen repeatsuédoisvideo
Den första är allltid gratis
allemand
anglais
néerlandais
Ridåsuédoisvideo
Och vinnaren är...
espagnol
Rivierasuédoisvideo
Handen i fickan fast jag bryr mig
italien
néerlandais
Rosa drinkar och champagnesuédois
Fiender är tråkigt
anglais
espagnol
Satan i gatansuédoisvideo
Satan i gatan
anglais #1 #2
espagnol #1 #2
finnois
grec
néerlandais
portugais
serbe
Sergels Torgsuédoisvideo
Handen i fickan fast jag bryr mig
allemand
anglais
croate
espagnol
finnois
italien
néerlandais
norvégien
portugais
russe
Sju sorgersuédoisvideo
Satan i gatan
anglais #1 #2
espagnol
français
néerlandais
portugais
serbe
Snälla bli minsuédoisvideo
Satan i gatan
allemand
anglais #1 #2 #3 #4 #5
API
asturien
espagnol
finnois
français
grec
hongrois
italien
japonais
néerlandais
polonais
portugais
serbe
Solen har gått nersuédoisvideo
Fiender är tråkigt
anglais #1 #2
espagnol
néerlandais
Stoppsuédoisvideo
Och vinnaren är...
allemand
anglais
néerlandais
portugais
Storma tills vi dörsuédoisvideo
Den första är alltid gratis
anglais
néerlandais
Svart sommarsuédois
Den första är alltid gratis
anglais
espagnol
néerlandais
Tillfällighetersuédoisvideo
Fiender är tråkigt
anglais #1 #2 #3
espagnol
néerlandais
Trädgården en fredagsuédoisvideo
Handen i fickan fast jag bryr mig
allemand
anglais #1 #2
espagnol
néerlandais
V för Vendettasuédoisvideo
Och vinnaren är...
anglais
espagnol
néerlandais
Va kvarsuédoisvideo
Handen i fickan fast jag bryr mig
allemand
anglais
espagnol
français
néerlandais
Vad gör vi ikvällsuédoisvideo
Satan i Gatan
allemand
anglais
croate
espagnol
finnois
néerlandais
Välkommen insuédoisvideo
Satan i gatan
allemand
anglais #1 #2 #3
espagnol
français
hongrois
italien
néerlandais
serbe
Verklighetensuédoisvideo
Den första är alltid gratis
anglais
néerlandais
Vi har, vi harsuédoisvideo
Vatten och bröd
anglais
espagnol
néerlandais
Vi kommer alltid ha Parissuédoisvideo
Satan i gatan
allemand
anglais #1 #2
espagnol
hongrois
néerlandais
serbe
Vi mot världenitalien, suédoisvideo
Den första är alltid gratis
allemand
anglais #1 #2 #3
espagnol
français
grec
italien
néerlandais
suédois
Vilken Sekund Som Helstsuédois
Fiender Är Tråkigt
anglais
turc
Vinnarensuédoisvideo
Och vinnaren är...
anglais
espagnol
néerlandais
Veronica Maggio comme artiste invitéTraductions
Hov1 - Hornstullsstrandsuédoisvideo
Vindar på Mars
anglais
Snook - Inga problemsuédoisvideo
Är
anglais
Petter - Längesensuédoisvideoallemand
anglais
Maja Francis - Space Invades My Mindanglaisvideo
Come Companion
allemand
turc
Commentaires