Paroles de V.Music

ParolesTraductionsDemandes
Anh Vẫn Còn Yêuvietnamien
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
anglais
Cố Giữ Nụ Cườivietnamien
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
anglais
Hãy Đến Với Con Người Việt Namvietnamien
Việt Nam Ngày Mới
anglais
Kỷ Niệm Nhạt Nhòavietnamien
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
anglais
Nơi Đó Có Tình Yêuvietnamien
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
anglais
Quê Hương Tôivietnamienanglais
Tôi Yêu Việt Namvietnamien
Việt Nam Ngày Mới
anglais
Vẫn Đợi Em Vềvietnamien
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
anglais
Commentaires