Watawat (traduction en anglais)

Advertisements
filipino/tagalog

Watawat

Bisayas, Luzon, at Mindanao ay nagkaugnay,
iisang watawat ang iwina-wagayway.
Maraming bayaning nagbuwis ng kanilang buhay
huwag lamang masakop ang bandilang taglay
 
Malawak ang lupa na mapapagtaniman,
isda ay marami sa alat o tubig tabang
Ating pagyamanin ang dagat at lupang tigang
habang may sariling watawat ang ating bayan.
 
Watawat, sagisag ng ating inang bayan,
sa bawat mananakop ay ipagsanggalang.
Mayaman itong ating bayan kung sa yaman lang,
hanapin at sikapin 'nyong ito'y makamtan
 
Malawak ang lupa na mapapagtaniman,
isda ay marami sa alat o tubig tabang
Ating pagyamanin ang dagat at lupang tigang
habang may sariling watawat ang ating bayan.
 
(INTERLUDE)
 
Malawak ang lupa na mapapagtaniman,
isda ay marami sa alat o tubig tabang
Ating pagyamanin ang dagat at lupang tigang
habang may sariling watawat ang atïng bayan.
 
Publié par SaintMark le Ven, 27/07/2018 - 04:09
Aligner les paragraphes
traduction en anglais

Flag

Visayas, Luzon, and Mindanao are all connected
One flag they are waving
Many heroes spent their lives
So the flag can't be subjected
 
Vast lands to plant on
Many fishes on fresh or saltwater
Let us enrich the seas and dry dirt
While we we have our own flag
 
Flag, the symbol of our motherland
For every invader use as a shield
Our land is rich
Find and work to obtain this
 
Vast lands to plant on
Many fishes on fresh or saltwater
Let us enrich the seas and dry dirt
While we we have our own flag
 
(INTERLUDE)
 
Vast lands to plant on
Many fishes on fresh or saltwater
Let us enrich the seas and dry dirt
While we we have our own flag
 
Publié par Marco Pogi le Mer, 01/08/2018 - 15:07
Ajouté en réponse à la demande de SaintMark
Florante: Top 3
Voir aussi
Commentaires