Publicité

Wen Xia - 星星知我心 (Tshenn tshenn tsai gua sim)

  • Artiste: Wen Xia ( 文夏(Bun Ha); 王瑞河)
  • Aussi interprété par: Chen Ying-Git, Huang Fei, Fang Wen-Lin, Showlen Maya, Yeh Chi-Tien, Timi Zhuo, Daniel Lo, Chen Yi-Lang, Chris Hung, Tsai Jia-Lin, Suann Chen, Sean Lin, Wu Bai, Tseng Xin-Mei
taïwanais
A A

星星知我心 (Tshenn tshenn tsai gua sim)

星兒是全部會知影 
昨暝他哮了歸暝也知影
可愛的目屎是那親像 
一粒一粒閃熾的露水彼一樣
 
從我出生 頭一次的甘蜜的Kiss味
給我心內歡喜也驚 目屎也流落
 
星兒是全部會知影 
昨暝他夢了什麼也知影
夢著他與君郎來做陣 
雙人站在雲中內跑來又跑去
今夜又是看起著伊 提著相片在身邊
無疑伊會夢起二人甘蜜的暝夢
 
從我出生 頭一次的甘蜜的Kiss味
給我心內歡喜也驚 目屎也流落
 
Publié par Joyce SuJoyce Su le Dim, 06/01/2019 - 14:49
Dernière modification par Joyce SuJoyce Su le Mer, 19/06/2019 - 21:00
Merci !

 

Publicité
Vidéo
Commentaires