Advertisement

What a difference a day makes (traduction en persan)

Advertisement
traduction en persan

یک روز چه تفاوتی که می‌تواند ایجاد کند

یک روز چه تفاوتی که ایجاد کرد!!!
24 ساعت اندک
چه تفاوتی که خورشید و گل‌ها
و باران با بارش‌اش ایجاد کردند
 
عزیزم! دیروز من آبی بود
امروز بخشی از تو هستم
شب‌های تنهایی‌ام نیز می‌گذرد عزیزم!
از زمانی که که گفتی تو دیگر متعلق به من نیستی
 
خدایا! یک روز چه تفاوتی که می‌تواند ایجاد کند
رنگین‌کمان در مقابل دیدگان من است
آسمان و طوفان‌هایش نیز تابع من هستند
از آن لحظه سعادت
ازآن بوسه هیجان‌انگیز
 
وقتی زندگی بهشت است که
عشق را در فهرست زندگی‌ات جای داده باشی
 
یک روز چه تفاوتی که می‌تواند ایجاد کند برای ما!!!
حقیقت این است که تفاوت واقعی خود تو هستی
 
Publié par m.r.sameti le Ven, 23/02/2018 - 17:30
anglais

What a difference a day makes

Commentaires