Publicités

What Is Love (traduction en vietnamien)

traduction en vietnamienvietnamien
A A

Yêu là gì

Yêu là gì
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
 
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
 
Yêu là gì
 
Tôi không biết tại sau em lại không ở đây
Tôi trao em tình yêu của tôi nhưng em lại không bận tâm
Vậy điều gì là đúng và điều gì là sai
Hãy cho tôi một tín hiệu
 
Yêu là gì
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
 
Yêu là gì
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
 
Tôi không biết
Tôi có thể làm điều gì
Tôi có thể nói những gì
Đều tùy vào em
Tôi biết chúng ta là một
Chỉ Tôi và em
Tôi không thể tiếp tục
 
Yêu là gì
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
 
Yêu là gì
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
 
Yêu là gì
 
Yêu là gì
 
Yêu là gì
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
 
Đừng làm đau tôi
Đừng là khổ tôi
 
Tôi không muốn ai ngoài em
Tôi không cần người yêu khác
Đây là cuộc đời của chúng ta
Thời gian của chúng ta
Chúng ta thuộc về nhau
Tôi cần em mãi mãi
Đó là tình yêu đúng không
 
Yêu là gì
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
Yêu là gì
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
Yêu là gì
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
Yêu là gì
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
 
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
 
Baby đừng làm khổ tôi
Đừng làm đau tôi nữa
Yêu là gì
 
Merci !

Have a nice day!!
Phan.Brenna
----------

Publié par Phan.BrennaPhan.Brenna Sam, 15/05/2021 - 08:24
Ajouté en réponse à la demande de Kasia19160Kasia19160
anglais
anglais

What Is Love

Commentaires
Read about music throughout history