Jetlag Productions - When love has gone away (traduction en serbe)

anglais

When love has gone away

THE PRINCE:
Where has she been all my life
I'm drawn like a moth to her flame
I'd make her my princess
I'd make her my wife
But I don't even know her name
 
How can I find her
Where could she be?
Without her I won't be the same
Without her my heart will never be free
But I don't even know her name
 
CINDERELLA:
He's the one I've been waiting for
The handsome prince of my dreams
I've never felt this way before
Afloat in a sea of moonbeams
 
Could this be love
The way that I feel?
Will I ever see him again?
I have to know if love is real
Without him my world will end
 
PRINCE:
Where have you been all my life?
 
CINDERELLA:
I've been waiting for someone like you
 
PRINCE:
Will you be my princess?
Will you be my wife?
 
CINDERELLA:
My darling, yes I do
 
PRINCE:
Come back, come back
I love you so
 
CINDERELLA:
Save me
They're tearing me away
 
PRINCE:
Darling, tell me your name
Before you go
 
CINDERELLA:
I can't hear you, oh please
Help me stay
 
BOTH:
Where has love been all my life?
Why is love leaving this way?
Who will console me and kiss away my tears?
When love has gone away
 
CINDERELLA:
When love has gone away
 
Publié par jelenabrus le Dim, 23/06/2013 - 21:25
Aligner les paragraphes
traduction en serbe

Kad nas ljubav napusti

PRINC:
Gde je čitav moj život bila
Privlači me njen plamen
Učinio bih je svojom princezom
Oženio bih je
Čak iako joj ne znam ni ime
 
Kako da je nađem
Gde bi mogla biti?
Bez nje neću biti onaj isti
Bez nje moje srce nikada neće biti slobodno
Ali čak joj ni ime ne znam
 
PEPELJUGA:
On je taj koga sam čekala
Zgodni princ mojih snova
Nikada se pre nisam ovako osećala
Kao da lebdim na mesečini
 
Je li to ljubav
To osećanje?
Hoću li ga ikada ponovo videti?
Moram da znam da li je to prava ljubav
Bez njega je s mojim svetom gotovo
 
PRINC:
Gde si bila čitav moj život?
 
PEPELJUGA:
Čekala sam nekog poput tebe
 
PRINC:
Hoćeš li biti moja princeza?
Hoćeš li biti moja žena?
 
PEPELJUGA:
Hoću, dragi moj
 
PRINC:
Vrati se, vrati se
Volim te jako
 
PEPELJUGA::
Spasi me
Žele da nas razdvoje
 
PRINC:
Draga, reci mi ime
Pre nego što odeš
 
PEPELJUGA:
Ne čujem te, oh, molim te
Pomozi mi da ostanem
 
OBOJE:
Gde je bila ljubav čitav moj život?
Zašto odlazi ovako?
Ko će me utešiti i poljupcem obrisati suze?
Kad nas ljubav napusti
 
PEPELJUGA:
Kad nas ljubav napusti
 
Publié par jelenabrus le Dim, 23/06/2013 - 21:26
Commentaires