When the shaking is passed (traduction en tchèque)

Advertisements
anglais

When the shaking is passed

Walk, over the stones, dry and lonely
Till I can feel the ground shake
Deep down below me
Ashamed of the breath I take, I know
Ashamed to be fearful
I´m here, I´m here, still sitting alone in a crater
Waiting to feel my soul shake
A spectator
Nobody saw me leave, I know
Nobody's waiting
Fissures have opened
Deep within my heart
Dreams are broken
The planet falls apart
You, I know in these ruins I'll find you
And then we won't need to discuss
And discuss
While will tremble
I´ll kiss you within the temple, I know
One moment sweet and gentle
Fissures have opened
Deep within my heart
Dreams are broken
The planet falls apart
When the shaking is passed
Wake me up then
Wake me up
 
Publié par Dogvillan le Lun, 17/09/2012 - 09:09
Modifié pour la dernière fois par Dogvillan le Jeu, 01/08/2013 - 07:04
Aligner les paragraphes
traduction en tchèque

Když otřes přejde

Jdu přes kameny, suché a pusté
dokud cítím jak se třese zem
hluboko pode mnou
Stydím se za to, že dýchám, vím
nerad se bojím
Jsem tady, jsem tady pořád sedím v kráteru
čekám až ucítím, že se moje duše třese
Divák
Nikdo mě neviděl odcházet, vím,
nikdo nečeká
Pukliny se otevřely
hluboko v mém srdci
sny jsou zničené
planeta se rozpadá
Tebe, vím, že v těchto ruinách najdu tebe
A pak nebudeme potřebovat mluvit
a mluvit
zatímco se budeme třást
políbím tě uvnitř chrámu, vím
jedna chvíle sladká a něžná
Pukliny se otevřely
hluboko v mém srdci
sny jsou zničené
planeta se rozpadá
Když otřes přejde
pak mě probuď
probuď mě
 
Publié par Vala le Jeu, 22/08/2013 - 22:21
Ajouté en réponse à la demande de Marinka
Modifié pour la dernière fois par Vala le Mar, 27/10/2015 - 18:51
5
Note : None Moyenne : 5 (1 note)
Plus de traductions de « When the shaking is ... »
espagnol Guest
tchèque Vala
5
Commentaires