Publicité

Yoyo Qiao - 招弟 (Tsio di)

  • Artiste: Yoyo Qiao ( 喬幼; 王喬幼 (Wang Qiao You) (Wang Qiao-You))
  • Album: 【招弟】(2018)
taïwanais
A A

招弟 (Tsio di)

有人出世命中帶富貴
落土的時 嘸免算八字
阮的出身 命中靠自己
總是有人 將阮惜 疼入心
 
我的名叫招弟 不是命不如意
是爸母乎我的志氣
千金喚女兒 萬般的心掛念伊
央望阮會凍 親像男兒 彼呢有勇氣
用倔強的個性 贏過淚
 
有人出世命中帶富貴
落土的時 嘸免算八字
阮的出身 命中靠自己
總是有人 將阮惜 疼入心
 
我的名叫招弟 不是命不如意
是爸母乎我的志氣
千金喚女兒 萬般的心掛念伊
央望阮會凍 親像男兒 彼呢有勇氣
用倔強的個性 贏過淚
 
我的名叫招弟 不是命不如意
是爸母乎我的志氣
千金喚女兒 萬般的心掛念伊
央望阮會凍 親像男兒 彼呢有勇氣
用倔強的個性 贏過淚
 
Publié par Joyce SuJoyce Su le Mer, 17/07/2019 - 18:02
Merci !

 

Publicité
Vidéo
Yoyo Qiao: Top 3
Collections avec « 招弟 (Tsio di) »
Commentaires