Publicité

Zhang Rong Rong - 大甲溪邊 (Tai kah khe pian)

  • Artiste: Zhang Rong Rong ( 張蓉蓉( Tiunn Iong iong ))
  • Album: 【為情所害】(2018)
taïwanais
A A

大甲溪邊 (Tai kah khe pian)

心肝冷噓噓 留戀啥米
愛情像眠夢而已
人生走到這感情無依
茫茫渺渺對叨去
 
綿綿情意像溪水
東時會乾 我想是千萬年
彼時愛了深 問君甘會記
大甲溪邊相愛的我甲你
 
憨憨憨抹醒 堅持啥米
愛情像眠夢而已
烏雲罩四邊 珠淚滿天
陳底苦苦的相思
 
綿綿情意像溪水
東時會乾 我想是千萬年
彼時愛了深 問君甘會記
大甲溪邊相愛的我甲你
 
綿綿情意像溪水
東時會乾我想是千萬年
彼時愛了深問君甘會記
大甲溪邊相愛的我甲你
 
Publié par Joyce SuJoyce Su le Mer, 17/07/2019 - 23:19
Merci !

 

Publicité
Vidéo
Zhang Rong Rong: Top 3
Collections avec « 大甲溪邊 (Tai kah khe ... »
Commentaires