Publicité

Zhang Rong Rong - 思念無藥醫 (Su liam bo yioh yi)

  • Artiste: Zhang Rong Rong ( 張蓉蓉( Tiunn Iong iong ))
  • Album: 【思念無藥醫】(2013)
taïwanais
A A

思念無藥醫 (Su liam bo yioh yi)

不知何時酒變做知己
孤單的路是舞池
風雨聲若樂隊
伴奏著阮傷悲
若想起彼當時
講今夜的滋味
心聲 有誰人聽見
 
不想伊不想伊
是我無勇氣
乎傷心住在阮身邊
酒一杯又一杯
苦一嘴又一嘴
吞落滿腹的相思
無藥醫 思念無藥醫
只有醉 將你來放袂記
 
不知何時酒變做知己
孤單的路是舞池
風雨聲若樂隊
伴奏著阮傷悲
若想起彼當時
講今夜的滋味
心聲 有誰人聽見
 
不想伊不想伊
是我無勇氣
乎傷心住在阮身邊
酒一杯又一杯
苦一嘴又一嘴
吞落滿腹的相思
無藥醫 思念無藥醫
只有醉 將你來放袂記
 
Publié par Joyce SuJoyce Su le Jeu, 18/07/2019 - 12:57
Merci !

 

Publicité
Vidéo
Collections avec « 思念無藥醫 (Su liam bo ... »
Commentaires