Advertisement

Zombie (traduction en vietnamien)

Advertisement
traduction en vietnamien

Thây Ma

Một sinh mạng lại gục xuống
Một đứa trẻ lại bắt đầu bước vào cuộc chiến
Và bạo lực đã làm nên sự im lặng này
Ai trong chúng ta đã phạm phải sai lầm ?
 
Nhưng bạn thấy đấy, không phải tôi
Cũng không phải gia đình tôi
Trong đầu bạn , trong tâm trí bạn
Họ đang đánh nhau
Với xe tăng, với bom đạn của họ
Với bom đạn và súng ống của họ
Trong tâm trí bạn
Họ đang gào khóc
 
Trong tâm trí bạn, trong tâm trí bạn
Là những thây ma, thây ma, thây ma
Trong đầu bạn , trong tâm trí bạn là những gì ?
Là những thây ma, thây ma, thây ma
 
Một người mẹ nào đó đang suy sụp
Trái tim đã quá sức chịu đựng
Khi bạo lực gây nên sự im lặng đáng sợ
Chắc chắn chúng ta đã phạm sai lầm
 
Cũng như chuyện trong quá khứ từ năm 1916
Trong đầu bạn , trong tâm trí bạn
Họ vẫn đang đánh nhau
Với xe tăng , bom đạn của họ
Với bom đạn và súng ống của họ
Trong tâm trí bạn, trong tâm trí bạn
Họ đang chết dần đi
 
Trong tâm trí bạn, trong tâm trí bạn
Là những thây ma, thây ma, thây ma
Cái gì trong tâm trí, trong tâm trí bạn ?
Chính là những thây ma, thây ma, thây ma
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey-oh, yeah, yeah, yeah
 
Publié par Nắng le Jeu, 19/04/2012 - 07:39
anglais

Zombie

Commentaires