À Tout Le Monde (यहूदी में अनुवाद)

यहूदी में अनुवादयहूदी
A A

לכל האנשים

לא זוכר איפה הייתי
הבנתי שהחיים הם רק משחק
יותר ברצינות שאתה לוקח את הדברים
החוקים נעשים קשים יותר
 
לא היה לי מושג כמה זה יעלה
חיי חלפו לנגד עיני
גיליתי כמה מעט השגתי
כל תוכניותי התבטלו
 
אז בזמן שאתם קוראים את זה חבריי, תדעו
הייתי רוצה להישאר עם כולכם
בבקשה תחייכו כשתחשבו עליי
רק הגוף שלי הלך, זה הכל
 
לכל האנשים
לכל חבריי
אני אוהב אתכם
אני חייב להיפרד
אלו המילים האחרונות
שלעולם אומר
והן ישחררו אותי
 
אם הלב שלי עדיין היה פועם
אני בטוח שהוא היה נשבר
וזכרונתיי יישארו אתכם
לא נותר להגיד דבר
 
להמשיך הלאה, זה דבר פשוט
מה שאתה משאיר מאחור זה הקשה
אתם יודעים שהישנים לא מרגישים יותר כאב
אבל החיים, נשארים כולם מצולקים
 
לכל האנשים
לכל חבריי
אני אוהב אתכם
אני חייב להיפרד
אלו המילים האחרונות
שלעולם אומר
והן ישחררו אותי
 
אז בזמן שאתם קוראים את זה חבריי, תדעו
הייתי רוצה להישאר עם כולכם
בבקשה תחייכו כשתחשבו עליי
רק הגוף שלי הלך, זה הכל
 
לכל האנשים
לכל חבריי
אני אוהב אתכם
אני חייב להיפרד
אלו המילים האחרונות
שלעולם אומר
והן ישחררו אותי
 
orval09orval09 द्वारा सोम, 17/02/2014 - 16:55 को जमा किया गया
अंग्रेज़ी, फ्रेंचअंग्रेज़ी, फ्रेंच

À Tout Le Monde

कमेन्ट