Échame La Culpa (वेयतनामी में अनुवाद)

Advertisements
वेयतनामी में अनुवादवेयतनामी
A A

Hãy đổ mọi thứ lên anh

[Demi Lovato]
Này Fonsi?
 
[Luis Fonsi]
Ôi không
Sao thế Demi?
Ôi cha!
 
[Luis Fonsi]
Trong chuyện này anh có nhiều điều để thú nhận
Anh đã hiểu được những gì đã xảy ra
Mặc dù nó làm tổn thương rất lớn anh vẫn chấp nhận
Rằng em không phải là người tồi tệ, mà mới là anh
 
[Demi Lovato]
Anh chưa bao giờ gặp em thực sự
Thứ ma thuật đã làm anh yêu em đã đi mất rồi
Và bởi vì em chưa muốn vào ở vị trí của anh
Bởi vì sai lầm duy nhất của anh là gặp em
 
[Luis Fonsi]
Không phải là em, không phải là em
Không phải là em, mà là anh (là anh)
Anh không muốn để em chịu đựng
Tốt hơn là hãy cứ quên đi và để nó lại đấy (lại đấy)
 
[Luis Fonsi & Demi Lovato]
Hãy đổ mọi thứ lên anh
 
[Luis Fonsi]
Không phải là em, không phải là em
Không phải là em, mà là anh (là anh)
Anh không muốn để em chịu đựng
Tốt hơn là hãy cứ quên đi và để nó lại đấy (lại đấy)
 
[Luis Fonsi & Demi Lovato]
Hãy đổ mọi thứ lên anh
 
[Demi Lovato]
Ok, em không muốn, không muốn chiến đấu nữa
Em không muốn, không muốn làm giả nó nữa
Chơi em như The Beatles anh yêu cứ để nó thế
Nên hãy nhảy lên, hãy đổ lên đầu em, yeah
 
Em không muốn, không muốn chiến đấu nữa
Em không muốn, không muốn làm giả nó nữa
Chơi em như The Beatles anh yêu cứ để nó thế
Nên hãy nhảy lên, hãy đổ lên đầu em
 
[Luis Fonsi]
Không phải là em, không phải là em
Không phải là em, mà là anh (là anh)
Anh không muốn để em chịu đựng
Tốt hơn là hãy cứ quên đi và để nó lại đấy (lại đấy)
 
[Luis Fonsi & Demi Lovato]
Hãy đổ mọi thứ lên anh
 
[Luis Fonsi]
Không phải là em, không phải là em
Không phải là em, mà là anh (là anh)
Anh không muốn để em chịu đựng
Tốt hơn là hãy cứ quên đi và để nó lại đấy (lại đấy)
 
[Luis Fonsi & Demi Lovato]
Hãy đổ mọi thứ lên anh
 
[Luis Fonsi]
Em chỉ cần một nụ hôn
Em chỉ cần một nụ hôn
Nụ hôn mà anh đã từng hứa với em
 
[Luis Fonsi & Demi Lovato]
Hãy đổ mọi thứ lên anh
 
[Luis Fonsi]
Em chỉ cần một nụ hôn
Em chỉ cần một nụ hôn
Nụ hôn mà anh đã từng hứa với em
 
[Luis Fonsi & Demi Lovato]
Hãy đổ mọi thứ lên anh
 
[Demi Lovato]
Ok, em không muốn, không muốn chiến đấu nữa
Em không muốn, không muốn làm giả nó nữa
Chơi em như The Beatles anh yêu cứ để nó thế
Nên hãy nhảy lên, hãy đổ lên đầu em, yeah
 
Em không muốn, không muốn chiến đấu nữa
Em không muốn, không muốn làm giả nó nữa
Chơi em như The Beatles anh yêu cứ để nó thế
Nên hãy nhảy lên, hãy đổ lên đầu em
 
[Luis Fonsi]
Không phải là em, không phải là em
Không phải là em, mà là anh (là anh)
Anh không muốn để em chịu đựng
Tốt hơn là hãy cứ quên đi và để nó lại đấy (lại đấy)
 
[Luis Fonsi & Demi Lovato]
Hãy đổ mọi thứ lên anh
 
[Luis Fonsi]
Không phải là em, không phải là em
Không phải là em, mà là anh (là anh)
Anh không muốn để em chịu đựng
Tốt hơn là hãy cứ quên đi và để nó lại đấy (lại đấy)
 
[Luis Fonsi & Demi Lovato]
Hãy đổ mọi thứ lên anh
 
Em chỉ cần một nụ hôn
Em chỉ cần một nụ hôn
Nụ hôn mà anh đã từng hứa với em
Hãy đổ mọi thứ lên anh
 
Em chỉ cần một nụ hôn
Em chỉ cần một nụ hôn
Nụ hôn mà anh đã từng hứa với em
Hãy đổ mọi thứ lên anh
 
The DoraemonsThe Doraemons द्वारा शनि, 03/03/2018 - 03:39 को जमा किया गया

Échame La Culpa

कमेन्ट