Öp (लिप्यंतरण)

Advertisements
लिप्यंतरण

Өп

Айнада бакыштығым
Бу йени бен, бен мийим
Кендимле таныштығым?
 
Дүнүмле бугүнүм
Джан джиғер кузу сармасы
Геч олду темиз олду
Гечмишимин кармасы
 
Йыкады гүнахларымдан
Бени масумийети
Дженнеттен гелен
Бир мелекти санки
 
Хер шейим тастамам
Йапмайа чалыштығым
Йазлығым кышлығым
Бир де йанына йакыштығым
 
Дүнүмле бугүнүм
Джан джиғер кузу сармасы
Геч олду темиз олду
Гечмишимин кармасы
 
Йыкады гүнахларымдан
Бени масумийети
Дженнеттен гелен
Бир мелекти санки
 
Бен о шелале сачлара
О ай, о хилал кашлара
О сүзме бал дудаклара
Өп өп өп өп дойамадым
 
Сүттен ак о гердана
Бир чыкар ки мейдана
Гел де уйма шейтана
Бак бак бак бак дурамадым
 
© Vladímir Sosnín
Voldimeris द्वारा शुक्र, 13/04/2018 - 17:13 को जमा किया गया
तुर्की

Öp

कमेन्ट