Świat bez obrodzeń (A World Without Fences) (लिप्यंतरण)

Advertisements

Świat bez obrodzeń (A World Without Fences)

Tam gdzieś z dala,stąd bym pragną być,
biegać dokąd tylko zechce,
nie będzie nikt mnie wiązał,
nie będzie mnie nikt ściskał,
nie będzie nikt mnie czesał,w oczy mydłem pryskał.
 
To świat bez ogrodzeń w którym szczęście trwa,
w nim psy prawdziwe pomogą wzbudzić we mnie psa!
brak tu ścian i granic
wolność pleni się.
I ten świat to jest to właśnie,czego już od dawna bardzo chce!
 
Szczeniak nie chce spędzić reszty dni.
Na kanapie tak jak ojciec,
bo tyle przed nim kości.
I tyle do wąchania,i tyle klombów jeszcze jest do stratowania!
 
Zerwać z zasadami,które tak bardzo mnie,
świata bez ogrodzeń tak naprawdę tylko chcę.
Sterem i okrętem sobie sam,
całkiem wolny naprzód gnam.
Na własność plan taki dziś mam!
 
Sailor PokeMoon2Sailor PokeMoon2 द्वारा शुक्र, 23/11/2018 - 22:41 को जमा किया गया
जमा करने वाले के कमेंट:

A world without fences and a world with the longest dog chain known to dog kind too.

लिप्यंतरण
Align paragraphs
A A

Свят бэз обродзэнь

Там гдесь з даля,стѫд бым прагнѫ быть,
бегать докѫд тылько зэхцэ,
не бѧде никт мне вѭзал,
не бѧде мне никт стискал,
не бѧде никт мне чесал,в очи мыдлэм прыскал.
 
То свят бэз огродзэнь в кто́рым щѧсте трва,
в ним псы правдивэ помогѫ взбудить вэ мне пса!
брак ту стян и границ
вольность плени сѩ.
И тэн свят то ест то власьне,чего юж од давна бардзо хцэ!
 
Щеняк не хцэ спѧдить рэшты дни.
На канапе так як ойтец,
бо тыле пред ним кости.
И тыле до вѫханя,и тыле клёмбо́в еще ест до стратованя!
 
Зэрвать з засадами,кто́рэ так бардзо мне,
свята бэз огродзэнь так направдѧ тылько хцѧ.
Стэрэм и окрѧтэм собе сам,
цалкем вольны напрьо́д гнам.
На власность плян таки дись мам!
 
Angel of SpeedAngel of Speed द्वारा शुक्र, 08/11/2019 - 20:59 को जमा किया गया
"Świat bez obrodzeń ..." के अन्य अनुवाद
लिप्यंतरण Angel of Speed
कृपया "Świat bez obrodzeń ..." का अनुवाद करने में सहायता करें
Lady and the Tramp II: Scamp's Adventure (OST): टॉप 3
कमेन्ट