Горд със своя баща (Gord sas svoya bashta) [Out of Thin Air] (अंग्रेज़ी में अनुवाद)

Advertisements

Горд със своя баща (Gord sas svoya bashta) [Out of Thin Air]

Жасмин:
Когато самотна аз в двореца все стоя,
пред мен ти света разкри и сякаш чуден сън е тя.
А щом се усмихнеш грейва слънчев лъч с нежна светлина,
вярвам ще си горд със своя баща.
 
Аладин:
Обичаш ме ти, но скривах аз безброй неща,
как силно боли растеш ли без закрила, без баща.
Султанът над теб е бдял и нощ и ден,
а аз бях сам в света
и как да съм днес горд със своя баща.
 
Двамата:
- Имам аз въпроси сто.
- Едничък избери.
- Бих се справил с всяко зло.
- Ще чакам вечно тук, помни.
- За сватбата знам (Любима) ще дойде друг момент красив.
- Може би да.
- Откриеш ли ти баща си, празникът ще е щастлив.
- Аз дълго мечтах (надежда искри) за този миг.
- В сърцата днес вяра се роди, че някъде там в света, очаква ме той сега и ще бъдеш докрай ти горд със своя баща.
 
Ирена ЙордановаИрена Йорданова द्वारा गुरु, 11/10/2018 - 11:18 को जमा किया गया
आख़िरी बार सोम, 29/10/2018 - 14:23 को FaryFary द्वारा संपादित
अंग्रेज़ी में अनुवादअंग्रेज़ी
Align paragraphs
A A

Proud Of My Father

Jasmine:
When I was all alone in the palace
You revealed the world in front of my eyes and it looks like a dream
When you smile, a sunbeam shines with gentle light
I believe you'll be proud of your father
 
Aladdin:
You love me but I've hidden countless things from you
It hurts so bad when you're growing without support, without your dad
The sultan's been looking over you day and night
But I was alone in the world
How could I be proud of my father?
 
Both:
- I have hundreds of questions
- Choose just one
- I'd cope with all the bad
- I'll wait forever here, remember that
- I know that (My dear...) for our wedding day, another beautiful moment will come
- Maybe, yes
- Once you've found your dad, the feast will be happy
- I've been dreaming for so long (Hope is shinning) of this moment
- Hope is born withing our hearts that he's waiting somewhere in the world and you'll be so proud of your father
 
StriderStrider द्वारा मंगल, 02/04/2019 - 21:10 को जमा किया गया
Dora VysotskayaDora Vysotskaya के अनुरोध के जवाब में जोड़ा गया
"Горд със своя баща ..." के अन्य अनुवाद
अंग्रेज़ी Strider
Idioms from "Горд със своя баща ..."
कमेन्ट